Besedy

Ministerstvo zdravotnictví nepodpořilo besedy s HIV pozitivním lektorem. Musíme je školám zdražit

Z důvodu kompletního zamítnutí projektu besed s HIV pozitivním lektorem jsme pro letošní rok nuceni přistoupit k výraznému zdražení této úspěšné a léty prověřené preventivní aktivity.

PRAHA 8. ledna 2018 – Z důvodů nepřidělení grantu MZ ČR pro rok 2018 k financování preventivní aktivity „Beseda s HIV pozitivním lektorem“, přistoupila ČSAP, z.s. k úpravě ceníku a pravidel poskytování služby „Beseda o problematice viru HIV s pozitivním lektorem“ pro besedy ve všech regionech ČR. Všechny školy, které mají sídlo mimo hlavní město, budou od letošního roku namísto původních 1500 korun platit 4000 Kč a hradit náklady na dopravu a případně ubytování lektora. Pražským školám na besedy přispívá Magistrát hl. města Prahy, proto zde můžeme zachovat sníženou sazbu a škole účtovat pouze 1500 Kč.

I nadále však platí pro školy ve všech regionech pravidlo, že pokud je škola zapojena do projektu Červená stužka a škola prodala minimálně 200 ks stužek, nebo vybrala alespoň 4000 Kč (sčítají se i předchozí ročníky, kdy nebyla realizována beseda), má tato nárok na besedu zdarma, a to včetně dopravy lektora, škola hradí pouze případné ubytování. Informace o projektu jsou k dispozici na www.cervenastuzka.cz.

Besedy s HIV+ lektory pořádáme již od roku 1999. V Česku je ke konci listopadu 2017 evidováno 3146 HIV pozitivních osob, z nichž 585 je mladších 25 let. „Jsme přesvědčeni, že včasnou prevencí u mládeže, která vstupuje do svého sexuálního života, můžeme zabránit růstu epidemie HIV a ovlivnit mladé posluchače tak, že budou myslet na své zdraví a převezmou za něj odpovědnost.“, uvádí ředitel Domu světla Jiří Pavlát.

Beseda zaměřená na HIV/AIDS se buď může uskutečnit ve škole, nebo lze navštívit pražský Dům světla. Program je určen mládeži a široké veřejnost od 14 let věku a beseda je interaktivním způsobem vedena HIV pozitivním lektorem, jenž otevřeně hovoří o svých pocitech a zkušenostech ze svého života. Tím HIV infekce přestává být něčím velmi vzdáleným, osobně a citově se dotkne každého posluchače. Tento způsob je z hlediska prevence nejúčinnější. Beseda sestává ze čtyř tematických bloků. Po prvním, informačním, během něhož lektor posluchačům ozřejmí základní pojmy, způsoby přenosu a ochrany před nákazou a pohovoří o životě s HIV, následuje práce s dokumentárními fotografiemi. Po zpracování dokumentárního materiálu, což představuje třetí blok, jsou žáci lektorem podněcováni k otevřené diskuzi o obsahu besedy a o problematice HIV/AIDS.

CSAP nove logo
Obrázek č. 113

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 19. ledna 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 25. ledna 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.