I na Bulovce zaktualizují Poučení pro pacienty

Nemocnice Na Bulovce zahájila „administrativní proces“, na jehož základě se k novým HIV pacientům během několika týdnů dostane dokument, tzv. Poučení, v aktuální a platné verzi z roku 2016. Stalo se tak na základě dopisu předsedy České společnosti AIDS pomoc Ing. Roberta Hejzáka vedení této nemocnice, v němž upozornil na to, že zastaralé informace předávané lékaři pacientům k podpisu, nejsou v souladu s lékařskou etikou a mohou vést ke kriminalizaci HIV pozitivních osob.

Tzv. Poučení pro pacienty se oficiálně jmenuje „Informace pro člověka infikovaného virem lidského imunodeficitu“. Pacienti HIV centra Na Bulovce dosud podepisovali formulář, který byl zastaralý, a který nereflektoval aktuální Metodický návod k řešení problematice infekce HIV/AIDS v České republice, vydaný Věstníku MZ ČR z 15. prosince 2016 na základě revize provedené expertní lékařskou skupinou.

Aktuální verze Poučení pro pacienty vychází z jak revize právního stavu, tedy novely zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která nově upravila informační povinnost HIV pozitivních osob při přijetí do zařízení sociální péče (nemusí sdělovat svůj HIV status), tak i aktuálního stavu poznání lékařské vědy, tedy novou informaci o významu léčby v prevenci (nedetekovatelná virová nálož apod.).

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání k zapojení komunity do života spolku

23.7. od 17:30 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 140

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.