Jaký byl rok 2018 z pohledu předsedy spolku Roberta Hejzáka

Uplynulý rok byl pro pracovníky a podporovatele České společnosti AIDS pomoc ve znamení mnoha úspěchů. Podařilo se nám posunout diskuzi o neinfekčnosti úspěšně léčených pacientů (U=U) mezi českými lékaři i veřejností, rozhoupali jsme stojaté vody kolem PrEPu (od Nového roku bude profylaxe dostupná v českých lékárnách za novou nižší cenu kolem 1100 Kč) a otevřeli jsme checkpoint v Hradci Králové.

Postupně jsme spustili testování hepatitidy C (HCV), ve spolupráci s Iboys.cz pak program sebetestování HIV a také jsme zahájili program podpory uživatelů chemsexu. Povedlo se nám na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR znovuotevřít diskuzi na téma zrušení informační povinnosti HIV+ osob u lékařů. Důležitou a dobrou zprávou pro spolek je i nově podepsaná nájemní smlouva na užívání budovy Domu světla, kterou jsme před pár týdny uzavřeli s Městskou částí Prahy 8.

Pokud jste do činnosti spolku sami aktivně zapojeni, nebo nás jen sledujete zpovzdálí prostřednictvím našeho webu, sociálních sítí nebo zpravodaje Pozitivně!, o výsledcích naší práce zřejmě již víte. Budeme ale rádi, pokud se s námi podělíte i o svoje pocity z práce spolku a o nápady na nové projekty. Samozřejmě velmi uvítáme, pokud nám s naší prací i přímo pomůžete, každý nápad se cení a využijeme každého.

Bývá zvykem si do nového roku dávat předsevzetí. Ta naše nejsou malá. V příštím roce bychom rádi:

  • viděli v ordinacích HIV center nové Poučení pro nově diagnostikované pacienty, které vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, nikoli z předsudků, moralizování a zastaralých informací;
  • rozšířili program podpory pro uživatele chemsexu, aby sex a intimita lidem víc dávaly, než braly;
  • zajistili výrazně širší dostupnost PrEP - snad i s příspěvkem veřejných financí - aby konečně i v Česku došlo k zásadnímu obratu v epidemii HIV;
  • zasadili se o změnu zákona o veřejném zdraví a dosáhli vypuštění informační povinnosti HIV pozitivních u lékařů;
  • rozšířili naši síť checkpointů na testování HIV, syfilis, HBV a HCV
  • neviděli žádný nový případ nesmyslné kriminalizace HIV pacientů;
  • zapojili do práce spolku stávající členy a zaujali nové dobrovolníky a příznivce.

Pokud byste Vy sami chtěli seznam našich cílů doplnit, ozvěte se (pozitivne@aids-pomoc.cz).

Dovolte mi popřát Vám příjemné předsváteční dny i závěr letošního roku a v roce novém nechť Vás provází štěstí, pevné zdraví a ať v něm zažíváte co nejvíc úspěšných událostí. Na viděnou se s Vámi všemi těším nejpozději na výroční členské schůzi na jaře příštího roku.

S přáním všeho dobrého Robert Hejzák, předseda spolku

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání nově HIV+

9.12.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.