Jednání Členské schůze 2018

Vážení členové spolku Česká společnost AIDS pomoc,

dovoluji si Vás pozvat na jednání Členské schůze ČSAP, z.s., které se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 od 17 hodin v konferenčním sále Domu světla v pražském Karlíně (Malého 282/3).

Registrace účastníků bude probíhat od 16:30 hod.

Program členské schůze:

1. Zahájení
2 Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3 Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti ČSAP v roce 2017
5. Zpráva o hospodaření ČSAP v roce 2017
6. Schválení výroční zprávy ČSAP za rok 2017
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2017 a její schválení
8. Plán činnosti ČSAP na rok 2018
9. Návrh úpravy stanov a hlasování o změně stanov
10. Volba předsednictva spolku na další volební období (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
11. Volba člena (doplnění) kontrolní komise, případně změna kontrolní komise na kontrolora a volba kontrolora (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
12. Diskuse (různé)
13. Závěr

Těším se na Vaši účast a na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem za předsednictvo spolku

Ing. Robert Hejzák

předseda spolku

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
16.5. od 19:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 133

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.