Léčení HIV pozitivní pacienti nejsou infekční!

Výsledky další velké mezinárodní studie (Opposites Attract) definitivně prokázaly, že úspěšná antiretrovirová léčba HIV infekce dokáže snížit množství viru v těle natolik, že HIV pozitivní člověk není infekční a nemůže nakazit svého sexuálního partnera.

Největší zprávou letošního roku v oblasti výzkumu HIV bylo pravděpodobně potvrzení významu léčby HIV v prevenci. Poslední z řady velkých mezinárodní studií (Opposites Attract) sledujících míru rizika přenosu viru z HIV pozitivního člověka na jeho negativního partnera při úspěšné léčbě neprokázala jediný případ přenosu viru. V gay párech zapojených do studie přitom došlo k téměř dvaceti tisícům nechráněných pohlavních styků. „Došlo k potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně nedetekovatelnou virovou náloží v krvi jsou prakticky neinfekční“ říká MUDr. Milan Zlámal, lékař Kliniky infekčních Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se nachází jedno z osmi českých HIV center starajících se o HIV pozitivní pacienty. „V medicíně obvykle nic neplatí na 100%, ale v tomto případě jsou výsledky všech studií z posledních let natolik přesvědčivé, že můžeme bez obav tvrdit, že úspěšně léčený HIV pozitivní pacient není infekční a nemůže přenést HIV na svého sexuálního partnera nebo partnerku“, dodává primář Kliniky infekčních nemocí MUDr. Petr Smejkal.

Za úspěšně léčeného pacienta se považuje ten, kdo antiretrovirovou léčbou HIV infekce dosáhl tzv. nedetekovatelné virové nálože. Množství virových částic v krvi je v takovém případě příliš malé na to, aby se virus mohl přenést na další osobu. Léčba tak významně přispívá nejen k zastavení postupu HIV infekce, ale má i zásadní význam v prevenci dalšího přenosu HIV. „Potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti s nedetekovatelnou virovou náloží nemohou nakazit nikoho dalšího, výrazně zlepšuje kvalitu života všech osob žijících s HIV,“ uvádí k těmto závěrům Robert Hejzák, předseda pacientské organizace Česká společnost AIDS pomoc. „Úspěšně léčení HIV pozitivní tak dnes mohou počít dítě přirozenou cestou a vést plnohodnotný sexuální život. Doufám, že neinfekčnost rovněž sníží stigma spojené s touto diagnózou i kriminalizaci nosičství viru, ke které v Česku bohužel v minulosti často docházelo“, uzavírá Hejzák.

Současná antiretrovirová léčba HIV nákazy dokáže postup infekce zastavit do té míry, že pacienti nemusí nikdy dospět do fáze nemoci AIDS a mohou se dožít průměrné délky dožití jako zbytek populace. Přesto však zůstávají stále HIV pozitivní, ani moderní léčba zatím virus z těla úplně vymýtit nedokáže. Epidemiologické modely přitom ukazují, že v Česku až 700 infikovaných osob o své diagnóze neví. Bez léčby tak mohou infekci HIV nevědomky šířit dál.

Česká společnost AIDS pomoc spouští u příležitosti letošního Světového dne boje proti AIDS informační kampaň, jejímž cílem je rozšířit povědomí o tom, že léčení HIV pozitivní lidé nepředstavují pro své okolí žádné nebezpečí.

CSAP nove logo

FUN&RUN 2018

Obrázek č. 114
Obrázek č. 115

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 15. března 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 22. března 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.