Mimořádná členská schůze

Předsednictvo spolku zve všechny členy spolku na mimořádnou členskou schůzi ČSAP, z.s., která se uskuteční v pondělí 12. června 2017 v konferenčním sále Domu světla v pražském Karlíně (Malého 282/3).

Schůze bude zahájena v 19 hod (registrace účastníků bude probíhat od 18:30 hod).


Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3. Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Potvrzení kooptace člena předsednictva MUDr. Petra Smejkala
5. Volba nového člena kontrolní komise za odstoupeného člena KK Lukáše R., případně odsouhlasení změny počtu členů kontrolní komise
6. Závěr
Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi!
S přátelským pozdravem za předsednictvo spolku
Ing. Robert Hejzák
předseda spolku
CSAP nove logo

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:
SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
Čtvrtek 18. října 2018 od 19:00
PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+
Čtvrtek 25. října 2018 od 18:00
PODROBNOSTI

Výzkum diskriminace LGBT lidí v Česku

Obrázek č. 127

Vyplnění dotazníku zabere 20-30 minut a nejde přerušit! Děkujeme za vyplnění.

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 124
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.