Plzeňská deklarace

Účastníci 4. Sympózia ke Světovému dni AIDS, které se konalo v Plzni 9. - 10. 11. 2017 – lékaři pečující o pacienty s HIV/AIDS, epidemiologové, preventisté, laboratorní a výzkumní pracovníci, zástupci pacientských organizací a ohrožených skupin obyvatel a představitelé protidrogových programů – se obracejí na státní orgány, zdravotní pojišťovny, komunity a veřejnost s touto deklarací:

K boji s pokračující epidemií HIV/AIDS v České republice je nutné:

  • Široce dostupné testování na HIV a sexuálně přenosné nemoci se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy, které je zásadní pro včasnou diagnózu a prevenci jejich dalšího šíření.
  • Navýšení rozpočtu na preventivní programy se zaměřením na osoby ve vyšším riziku nákazy a mládež, s využitím nových informačních kanálů a sociálních sítí.
  • Zavedení dostupné preexpoziční profylaxe (PrEP) jako dodatečné preventivní aktivity pro osoby ve významném riziku infekce HIV.
  • Zajištění plné úhrady bezinterferonové léčby chronické hepatitidy C dostupné pro všechny pacienty s touto závažnou infekcí, a to bez čekacích listin a bez diskriminace osob, které jsou HIV pozitivní nebo užívaly drogy.
  • Bezodkladné uzavření smluv na úhradu antiretrovirové léčby pro HIV centrum ÚVN Praha ze strany pojišťoven VZP (111) a ČPZP (205).
  • Reagovat na přítomnost stigmatizace HIV pozitivních, lidí žijících s AIDS, ale i neheterosexuálních lidí obecně, a zaměřit preventivní a vzdělávací aktivity takovým směrem, aby došlo k jejímu odbourání, neboť stigma prokazatelně patří mezi významné faktory, přispívající k šíření HIV.

V Plzni 10. 11. 2017

doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.

v zastoupení účastníků sympozia

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
16.5. od 19:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 133

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.