Proč se u některých lidí s HIV rozvine AIDS rychleji?

Tajemství spočívá ve specifickém lidském leukocytárním antigenu (HLA), který pomáhá infikovaným buňkám vyhnout se první linii obrany proti HIV. Vědci zabývající se HIV dlouho nedokázali přijít na to, proč se u pacientů nakažených HIV rozvíjí AIDS s rozdílným odstupem času. Podle zpráv z Business Day nyní předpokládají, že to má co do činění s jejich geny. Studie amerických a jihoafrických výzkumníků ukázala, že určité lidské geny mohou u neléčených pacientů s HIV vést k rychlejšímu vývoji onemocnění souvisejících s AIDS.

Kvůli studii zveřejněné v prestižním časopise Science bylo dotázáno 9763 lidí s HIV žijících v Jižní Africe a USA. Zjistilo se, že u lidí s konkrétním typem HLA dochází k rychlejšímu vývoji od asymptomatického HIV k onemocnění souvisejícím s tímto virem. Testovaní pacienti měli vyšší virovou nálož a předtím, než začali s antiretrovirovou léčbou, byly jejich imunitní buňky CD4 ničeny rychleji. Odhaduje se, že tento konkrétní typ HLA mají zhruba dva miliony z téměř sedmi milionů HIV pozitivních lidí žijících v těchto dvou zemích.

Uznávaný odborník na HIV profesor Salim Abdool Karim říká, že přestože nikdy neznali přesný důvod, už nějakou dobu věděli, že kdyby se vzal vzorek například deseti lidí s HIV, každý z nich by se do třetí fáze (čili AIDS) dostal za různě dlouhou dobu.

„Nikdy jsme nevěděli proč,“ vysvětluje Karim. „Nyní jsme však konečně pochopili, co stojí za tím, zda se AIDS v těle rozvine rychle a zda se s tím bude dát žít déle. Víme, že je to kvůli genům, konkrétně kvůli jednomu specifickému druhu antigenu, který se nazývá lidský leukocyt. Je to podstatné zjištění, protože poprvé v historii víme, proč někteří lidé AIDS onemocněli a jiní ne.“ Karim uvedl, že závěry studie potvrdily význam pravidelného testování na HIV. „Je důležité, aby se lidé dozvěděli o svém HIV statusu včas a mohli co nejdřív zahájit antiretrovirovou léčbu. A to v dostatečně dlouhé době předtím, než onemocní AIDS.“ Dodal, že tento objev otevřel dveře výzkumu dalšího využití nového léku na rakovinu jako prostředku, který by uměl zpomalit rozvoj AIDS.

„Byl jsem příjemně překvapen tímto zjištěním, protože jsem očekával opačné výsledky. Geny HLA byly pokládány za ochránce proti virům,“ řekl doktor Veron Ramsuran, spolupracovník studie a vědec v Krisp and Caprisa. „Doktor Vivek Naranbhai, jihoafrický lékař a vědec na Harvardově univerzitě, tvrdí, že šlo dosud o největší genetickou studii o HIV.“ Ramsuran na závěr říká, že „tahle zjištění jsou pozoruhodná, protože léky, které se zaměřují na interakci HLA s imunitními buňkami, jsou vyvíjeny pro léčbu rakoviny, ale můžou být přizpůsobeny a využity i na léčbu HIV.“

Savas Abadsidis (29.1.2018) prostřednictvím newsletters@pridemedia.com ze dne 5.2.2018 Překlad: Andrej, Korekce: Jakub

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání k zapojení komunity do života spolku

23.7. od 17:30 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 140

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.