Selhání pražské hygieny

Třicet trestních oznámení podaných pražskou hygienickou stanicí na HIV pozitivní gaye bylo profesním šlápnutím vedle. K tomu, aby jakákoli preventivní a protiepidemická opatření mohla být účinná, je zapotřebí dobře zanalyzovat a pochopit výchozí situaci – jakým způsobem se infekce šíří, za jakých okolností dochází k nákaze, jaké faktory k šíření přispívají.

O epidemiologické situaci HIV v ČR toho víme překvapivě málo. Víme, kolik se nakazí za rok lidí (266 v loňském roce), jakým způsobem (95% nechráněným sexem), která populační skupina je v nejvyšším riziku ohrožení (muži mající sex s muži). Víc nic. Tušíme sice, že v české populaci je přibližně o polovinu více nosičů HIV než těch, kteří o své pozitivitě již ví (tzn. kolem 1200 neodhalených případů), ale nevíme, za jakých okolností k přenosu dochází. Česká republika je jednou z mála zemí EU, která nemá k dispozici behaviorální studii, která by odkryla situační rizika vedoucí k nákaze HIV. Přitom bez důkladného pochopení těchto okolností nelze dělat účinnou prevenci. Prevence HIV v České republice dávno zaspala dobu. Dlouhodobě podfinancované státní programy prevence se nezaměřují správným směrem, pacienti podepisují dvacet let (!) staré poučení, které již dávno neodpovídá stavu současného lékařského poznání, kondom je považován za jediný účinný prostředek ochrany před HIV, prostředky pre-expoziční a post-expoziční profylaxe HIV nejsou v ČR prakticky k dispozici, málo se ví o tom, že účinná léčba snižuje infekčnost léčených pacientů téměř na nulu, atd.

Na příkladu západoevropských zemí s podobným epidemiologickým profilem HIV jaký má Česká republika, je přitom vidět, že HIV se i u nás zřejmě šíří z drtivé většiny těmi, kteří o své diagnóze ještě neví. Na příkladu těchto zemí je i vidět, že vyšší procento nákaz pohlavními nemocemi mezi HIV pozitivními je významnou měrou způsobeno tím, že nemalá část HIV pozitivních se úmyslně vyhýbá pohlavnímu styku s HIV negativními. Mají sex výhradně mezi sebou, což s sebou bohužel nese riziko vyššího přenosu pohlavních nemocí. Z hlediska ochrany veřejného zdraví před infekcí HIV by tak hygienici měli namísto trestních oznámení těmto lidem posílat osobní poděkování.

Založit prevenci na konzervativní morálce je profesionální selhání. Je to i medvědí služba všem českým HIV centrům, která poskytují HIV pozitivním občanům zdravotní služby. Očekávám, že tito pacienti se pod vlivem kauzy trestních oznámení přestanou lékařům svěřovat se svými venerologickými problémy nebo se budou léčit sami, pokoutně. Mezi veřejností se rozšíří falešný počet bezpečí a klesne zájem o testování na HIV. Posílí se stigma spojené s HIV. Zatímco na konci roku si tak na lednových 30 trestní oznámení už nikdo nevzpomene, počet nových případů HIV infekce v ČR opět vzroste. Nikoli navzdory, ale s přispěním práce hygienické služby.

Robert Hejzák
Předseda České společnosti AIDS pomoc, z.s.

CSAP nove logo
Obrázek č. 113

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 19. ledna 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 25. ledna 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.