Stanovisko ČSAP k obvinění 30 mužů z šíření HIV

V některých médiích se 26. ledna objevily zprávy o tom, že pražští hygienici podávají trestní oznámení na pražské homosexuály, kteří se po nakažení HIV nakazili jinou pohlavně přenosnou nemocí, z čehož hygienici dovozují, že porušili pravidla bezpečnějšího sexu. Na Českou společnost AIDS pomoc se skutečně v uplynulých dnech obrátilo několik mužů, kteří byli v této věci pozváni k podání vysvětlení na Policii ČR. Všichni tito muži ČSAP sdělili, že se podle svého názoru žádného trestného činu nedopustili, neboť se jinou pohlavně přenosnou nemocí nakazili buď zcela bez souvislosti s nechráněným stykem, nebo při sexu s jinou HIV pozitivní osobou. Spíše než obavy z potrestání často artikulují obavu z toho, že aktivita hygieniků povede k tomu, že se osoby nakažené pohlavně přenosnou chorobou budou bát vyhledat lékaře.

Česká společnost AIDS pomoc dlouhodobě bojuje proti kriminalizaci soukromého života HIV pozitivních osob v případech, kdy nedošlo k přenosu infekce HIV na jiného ani vzniku jiné škody. Domníváme se, že proti šíření HIV je třeba bojovat nikoli represí, nýbrž léčbou HIV pozitivních pacientů, která u většiny z nich dokáže snížit jejich virovou nálož na nedetekovatelnou úroveň a tím riziko přenosu vyloučit. Žádáme média, aby o případech týkajících se infekce HIV nereferovaly povrchně a bez znalosti faktů, a aby u osob, které dosud nebyly za trestný čin pravomocně odsouzeny před soudem, dodržovaly presumpci neviny.

JUDr. Jakub Tomšej, právník ČSAP

Související: Rady pro HIV pozitivní v oblasti prevence, léčby a občanských práv

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+
11.6. od 19:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 133

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.