„To je váš problém!“ Podle Bulovky žádné pochybení

Právní poradna České společnosti AIDS pomoc dostala upozornění na zcela neetické a neprofesionální chování zdravotní sestry z Nemocnice Na Bulovce. Poté, co si pacient stěžoval na to, že z důvodů na straně nemocnice došlo ke zpoždění jím požadovaného vyšetření o přibližně půl roku, byl vystaven arogantnímu a konfrontačnímu chování sestry, které vyvrcholilo tím, že sestra pacientovi v kontextu jeho HIV diagnozy sdělila, že – toto onemocnění, resp. obtíže se získáním zdravotní péče s tím související – je jeho problém.

Vedení nemocnice ke stížnosti pacienta sdělilo, že nezpochybňuje, že výrok „to je Váš problém“ byl vyřčen. Na straně personálu nemocnice však nespatřuje žádné pochybení. Pacient proto v současnosti pracuje na stížnostech k dalším orgánům včetně veřejné ochránkyně práv, a zvažuje i obranu soudní cestou.

„Poznámka, že něco je problém pacienta, implikuje, že pacient by si tento svůj problém měl řešit sám, a neměl by s ním zatěžovat zdravotnický personál. Takový přístup je v příkrém rozporu s tím, proč byla Nemocnice Na Bulovce zřízena a proč klient, spolu s ostatními plátci, její služby prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění hradí,” uvedl právník České společnosti AIDS pomoc Jakub Tomšej, který pacienta bezplatně zastupuje. Zákon podle něj pacientům garantuje právo na úctu a důstojné zacházení. Porušení těchto práv může být pro pacienty podobně frustrující jako např. odmítnutí lékařské péče nebo neodborné poskytnutí lékařské služby, a poradna České společnosti AIDS pomoc proto nebude váhat v podobných případech ve prospěch HIV pozitivních pacientů využít všechny prostředky právní ochrany.

CSAP nove logo
Obrázek č. 124

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.