„To je váš problém!“ Podle Bulovky žádné pochybení

Právní poradna České společnosti AIDS pomoc dostala upozornění na zcela neetické a neprofesionální chování zdravotní sestry z Nemocnice Na Bulovce. Poté, co si pacient stěžoval na to, že z důvodů na straně nemocnice došlo ke zpoždění jím požadovaného vyšetření o přibližně půl roku, byl vystaven arogantnímu a konfrontačnímu chování sestry, které vyvrcholilo tím, že sestra pacientovi v kontextu jeho HIV diagnozy sdělila, že – toto onemocnění, resp. obtíže se získáním zdravotní péče s tím související – je jeho problém.

Vedení nemocnice ke stížnosti pacienta sdělilo, že nezpochybňuje, že výrok „to je Váš problém“ byl vyřčen. Na straně personálu nemocnice však nespatřuje žádné pochybení. Pacient proto v současnosti pracuje na stížnostech k dalším orgánům včetně veřejné ochránkyně práv, a zvažuje i obranu soudní cestou.

„Poznámka, že něco je problém pacienta, implikuje, že pacient by si tento svůj problém měl řešit sám, a neměl by s ním zatěžovat zdravotnický personál. Takový přístup je v příkrém rozporu s tím, proč byla Nemocnice Na Bulovce zřízena a proč klient, spolu s ostatními plátci, její služby prostřednictvím systému veřejného zdravotního pojištění hradí,” uvedl právník České společnosti AIDS pomoc Jakub Tomšej, který pacienta bezplatně zastupuje. Zákon podle něj pacientům garantuje právo na úctu a důstojné zacházení. Porušení těchto práv může být pro pacienty podobně frustrující jako např. odmítnutí lékařské péče nebo neodborné poskytnutí lékařské služby, a poradna České společnosti AIDS pomoc proto nebude váhat v podobných případech ve prospěch HIV pozitivních pacientů využít všechny prostředky právní ochrany.

CSAP nove logo
Obrázek č. 113

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 19. ledna 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 25. ledna 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Podpořte nás darem

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.