U kuřáků s virem HIV je větší pravděpodobnost smrti následkem rakoviny plic než AIDS

Nově provedená studie ukazuje, že u kuřáků, kteří jsou HIV pozitivní a dlouhodobě berou antiretrovirové léky, je mnohem pravděpodobnější, že zemřou následkem rakoviny plic než následkem AIDS (Syndrom získaného selhání imunity).

Autoři studie odhadují, že přibližně 60 000 z 644 200 lidí ve věku 20-64 let, kteří se nyní ve Spojených státech léčí s virem HIV, zemře ve věku 80 let za předpokladu, že se jejich kuřácké návyky nezmění

„Největším zabijákem lidí léčících se s virem HIV ve Spojených státech v současnosti není virus samotný, ale kouření,“ říká vedoucí autor studie Dr. Krishna Reddy z Lékařské fakulty Harvardské univerzity.

„Rozšířené užívání antivirotik dnes již lidem s HIV umožňuje žít déle, nicméně tito lidé nyní umírají na rakovinu v často vyšší míře, než je tomu u běžné populace. Mezi těmito rakovinami je nejčastější právě rakovina plic.“

Ve zprávě o studii publikované v odborném lékařském časopise JAMA Internal Medicinevědci uvádí, že více než 40 % Američanů nakažených HIV kouří cigarety, což je dvakrát větší počet než u běžné populace.

Pravděpodobnost úmrtí následkem rakoviny plic vědci určili na základě toho, zda lidé začínající s léčbou HIV ve věku 40 let byli v té době kuřáky a pokud ano, zda s kouřením přestali či nikoli.

Jejich výsledky ukazují, že u lidí s HIV, kteří s kouřením nepřestali, byla 6-13krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou následkem rakoviny plic než následkem příčin běžně spojovaných s AIDS.

U lidí s virem HIV, kteří s kouřením přestali, však vědci zaznamenali výrazný pokles rizika úmrtí následkem rakoviny plic.

Autoři však podotýkají, že studie nebyla řízeným experimentem určeným k dokázání toho, jak kouření ovlivňuje úmrtnost lidí žijících s virem HIV.

Dr. Anthony Olszanski z výzkumného centra pro léčbu rakoviny s názvem Fox Chase Cancer Center ve Philadelphii, který nepatří mezi autory studie, říká, že lidé žijící s virem HIV mohou mít při účinné léčbě podobnou délku života jako nenakažení lidé. „Lidé nakaženi virem HIV mohou vzít svůj osud do svých rukou tím, že budou podstupovat a dodržovat antiretrovirovou léčbu,“ napsal Olszanski.

„Nyní je pro ně důležité, aby se postarali o svá další zdravotní rizika. Nekuřáctví s vysokou pravděpodobností výrazně sníží jejich rizika rakoviny plic a také dalších chorob spojených s kouřením,“ dodal.

Zdroj: Eurodenik.cz
Obrázek zdroj: zena.cz

CSAP nove logo

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:
SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
Čtvrtek 20. prosince 2018 od 19:00
PODROBNOSTI

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 124
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.