Úspěšná léčba HIV pozitivních chrání nejen je, ale i jejich sexuální partnery

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23.února 2017. Současná anti-retrovirová léčba používaná pro léčbu infekce HIV je natolik účinná, že chrání nejen pacienty před dalším rozvojem infekce, ale je i účinnou ochranou pro jejich sexuální partnery. Pravděpodobnost, že úspěšně léčený HIV pozitivní člověk nakazí svého sexuálního partnera, pokud nepoužije při pohlavním styku kondom, je zanedbatelná až nulová.

Závěry několika významných mezinárodních studií z posledních dvou let (Partner, HPTN 052, Opposites Attract) jasně prokázaly, že infekčnost úspěšně léčené HIV pozitivní osoby klesá prakticky na nulu. Ani v jedné ze studií se neprokázal přímý přenos HIV v párech, které nepoužívaly kondom, a kdy jeden z partnerů byl HIV pozitivní a úspěšně léčen, zatímco druhý byl HIV negativní. Studie sledovaly riziko přenosu na desetitisících pohlavních styků bez kondomu. Za úspěšně léčeného pacienta se považuje ten, kdo dosáhl tzv. nulové virové nálože, což znamená, že v jeho krvi nelze laboratorními testy virus detekovat. V závislosti na použité léčbě trvá až šest měsíců, než pacient nulové virové nálože dosáhne. „K udržení nulové virové nálože je důležitá adherence k léčbě, pacient musí pečlivě dodržovat léčebný režim, zejména brát anti-retrovirové léky v předepsaných dávkách a intervalech a docházet na pravidelné lékařské kontroly“, dodává MUDr. Petr Smejkal, primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Praha, sídla jednoho ze dvou pražských HIV center.

Význam léčby pro prevenci je natolik zásadní, že všechny mezinárodní autority v oblasti boje proti HIV (Světová zdravotnická organizace, UNAIDS, Evropské centrum pro kontrolu nemocí) doporučují zařadit léčbu jako prevenci do národních strategií prevence přenosu HIV a sledovat, kolik z léčených osob nulové virové nálože dosáhlo.

Infekce HIV je dnes chronickým onemocněním, s kterým může pacient dosáhnout průměrné délky dožití jako kterýkoli jiný zdravý člověk. „Kvalitu života HIV pozitivního člověka neurčuje pouze stav jeho imunitního systému, ale i řada psychických faktorů, mimo jiné i vědomí, že neohrožuje své sexuální partnery“, uvedl Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc, která již 25 let poskytuje služby a podporu lidem žijícím s HIV. „Kondom nicméně stále zůstává hlavním nástrojem prevence přenosu HIV. K většině nákaz v Česku dochází od HIV pozitivních osob, které o své diagnóze zatím neví. Kdo neví, že je HIV pozitivní, ten se neléčí a může tak infekci nevědomky šířit dál“, dodává Hejzák.

Více informací o léčbě HIV jako prevenci naleznete na webstránce České společnosti AIDS pomoc www.hiv-komunita.cz/clanky/riziko-sexualniho-prenosu-viru-hiv-hiv-pozitivni-osobou-s-nulovou-virovou-nalozi.html.


Další informace poskytne:

MUDr. Petr Smejkal, primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Praha
tel: 973 208 577
email: smejkal.petr@uvn.cz

Mgr. Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc, z.s.
tel: 724 032 678
email: robert.hejzak@aids-pomoc.cz

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace poskytující již 25 let podporu lidem žijícím s HIV a působící v oblasti prevence HIV. Spolek poskytuje, mimo jiné, bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).

CSAP nove logo
Obrázek č. 124

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.