Úspěšná léčba HIV pozitivních chrání nejen je, ale i jejich sexuální partnery

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 23.února 2017. Současná anti-retrovirová léčba používaná pro léčbu infekce HIV je natolik účinná, že chrání nejen pacienty před dalším rozvojem infekce, ale je i účinnou ochranou pro jejich sexuální partnery. Pravděpodobnost, že úspěšně léčený HIV pozitivní člověk nakazí svého sexuálního partnera, pokud nepoužije při pohlavním styku kondom, je zanedbatelná až nulová.

Závěry několika významných mezinárodních studií z posledních dvou let (Partner, HPTN 052, Opposites Attract) jasně prokázaly, že infekčnost úspěšně léčené HIV pozitivní osoby klesá prakticky na nulu. Ani v jedné ze studií se neprokázal přímý přenos HIV v párech, které nepoužívaly kondom, a kdy jeden z partnerů byl HIV pozitivní a úspěšně léčen, zatímco druhý byl HIV negativní. Studie sledovaly riziko přenosu na desetitisících pohlavních styků bez kondomu. Za úspěšně léčeného pacienta se považuje ten, kdo dosáhl tzv. nulové virové nálože, což znamená, že v jeho krvi nelze laboratorními testy virus detekovat. V závislosti na použité léčbě trvá až šest měsíců, než pacient nulové virové nálože dosáhne. „K udržení nulové virové nálože je důležitá adherence k léčbě, pacient musí pečlivě dodržovat léčebný režim, zejména brát anti-retrovirové léky v předepsaných dávkách a intervalech a docházet na pravidelné lékařské kontroly“, dodává MUDr. Petr Smejkal, primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Praha, sídla jednoho ze dvou pražských HIV center.

Význam léčby pro prevenci je natolik zásadní, že všechny mezinárodní autority v oblasti boje proti HIV (Světová zdravotnická organizace, UNAIDS, Evropské centrum pro kontrolu nemocí) doporučují zařadit léčbu jako prevenci do národních strategií prevence přenosu HIV a sledovat, kolik z léčených osob nulové virové nálože dosáhlo.

Infekce HIV je dnes chronickým onemocněním, s kterým může pacient dosáhnout průměrné délky dožití jako kterýkoli jiný zdravý člověk. „Kvalitu života HIV pozitivního člověka neurčuje pouze stav jeho imunitního systému, ale i řada psychických faktorů, mimo jiné i vědomí, že neohrožuje své sexuální partnery“, uvedl Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc, která již 25 let poskytuje služby a podporu lidem žijícím s HIV. „Kondom nicméně stále zůstává hlavním nástrojem prevence přenosu HIV. K většině nákaz v Česku dochází od HIV pozitivních osob, které o své diagnóze zatím neví. Kdo neví, že je HIV pozitivní, ten se neléčí a může tak infekci nevědomky šířit dál“, dodává Hejzák.

Více informací o léčbě HIV jako prevenci naleznete na webstránce České společnosti AIDS pomoc www.hiv-komunita.cz/clanky/riziko-sexualniho-prenosu-viru-hiv-hiv-pozitivni-osobou-s-nulovou-virovou-nalozi.html.


Další informace poskytne:

MUDr. Petr Smejkal, primář kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice Praha
tel: 973 208 577
email: smejkal.petr@uvn.cz

Mgr. Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc, z.s.
tel: 724 032 678
email: robert.hejzak@aids-pomoc.cz

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. je nezisková organizace poskytující již 25 let podporu lidem žijícím s HIV a působící v oblasti prevence HIV. Spolek poskytuje, mimo jiné, bezplatné a anonymní testování na HIV infekci a internetové a telefonní poradenství (www.aids-pomoc.cz, 800 800 980).

CSAP nove logo

FUN&RUN 2018

Obrázek č. 114
Obrázek č. 115

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 15. března 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 22. března 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.