Výsledky dotazníkového šetření na téma: Má zkušenost s péčí o HIV+ pacienty

Představujeme výsledky dotazníkového šetření Má zkušenost s péčí o HIV+ pacienty, které se uskutečnilo pod záštitou České společnosti AIDS pomoc. Autorem šetření je Benedikt Straňák. Šetření je podstatné v tom, že ukazuje, co HIV pozitivní osoby v oblasti zdravotní péče trápí, a co by si ve zdravotnictví představovali jinak.

Dotazník byl realizován v elektronické podobě, odkaz na něj mohli HIV pozitivní najít na komunitním webu www.hiv-komunita.cz v období od května do července 2016.

Základní údaje k šetřené populace:

  • Státní zdravotní ústav (dále jen “SZÚ”) uvádí, že ke konci června 2016 v České republice žilo 2432 lidí, kteří jsou HIV pozitivní a vědí o tom. Šetření se zúčastnilo více než 5,2 % všech lidí, kteří dlouhodobě žijí v České republice s HIV a znají svůj status.
  • Celkem 124 ze 127 dotazovaných jsou muži (necelých 98 %). Obecně v České republice muži tvoří 85,2 % lidí žijících s HIV (SZÚ, červen 2016), v průzkumu jsou tedy majoritní skupinou respondentů. Odpovědi 3 žen, které se zapojily, jsou spíše kritické, nikterak se ale ostatním nevymykají.
  • Polovina respondentů je ve věku 35–44 let. SZÚ neuvádí věkovou strukturu lidí žijících s HIV v České republice, pouze věk tzv. první diagnózy HIV+. Nejčastěji se v České republice jedná o osoby ve věku 25–34 let.
  • Necelých 85 % (konkrétně 84,3 %) účastníků průzkumu má střední vzdělání s maturitou. Jedná se o nadprůměrnou hodnotu, porovná-li se průměrné zastoupení v České republice, které činí 42,7 % obyvatel (Český statistický úřad, 2011). Nadprůměrnou hodnotu zastupuje i skupina vysokoškolsky vzdělaných osob. Šetření se zúčastnilo 43,3 % absolventů vysokých škol (12,5 % obyvatel České republiky ČSÚ, 2011).

Graficky zpracované výsledky dotazníkového šetření naleznete ZDE (pracujeme na odstranění závady)

CSAP nove logo

FUN&RUN 2018

Obrázek č. 114
Obrázek č. 115

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 15. března 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 22. března 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.