Máte zájem o naší službu

Máte zájem o naší službu?

 • Bez řádně vyplněného posudku od lékaře nelze využívání sociální služby započít.
 • Každý zájemce, který "uvažuje", že by chtěl využívat naši sociální službu - azylové domy, je povinen předložit "Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu" - formulář je možné stáhnout přímo na této stránce, viz. níže, nebo si formulář vyzvedněte v tištěné podobě v sídle organizace v Domě světla. Zájemce o naši službu má samozřejmě možnost se na cokoli o naší službě zeptat.
 • V případě zájmu je možné kontaktovat sociální pracovnici telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • pokud přicházíte poprvé je potřeba se z naší strany věnovat v dostatečné míře samotnému jednání se zájemcem o sociální službu (tzn. příchod nejpozději do 16. 00 hod.)

Denní doba přítomnosti sociální pracovnice je vždy v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hod. Osobní návštěvu (konzultaci) se sociální pracovnicí si je možné si dohodnout přímo na místě,
telefonicky na čísle 224 810 713 (kancelář soc. pracovníka). Můžete také zaslat dotaz e-mailem: azylovydum@aids-pomoc.cz

 • Sociální pracovnicí Domu světla je Bc. Alice Urbancová

Průběh jednání se zájemcem

 • je zjišťována aktuální situace zájemce a důvod proč by rád využil naší soc. službu
 • je informován o podmínkách, právech a také povinnostech uživatele a poskytovatele v rámci poskytované sociální služby (s výšší úhrady, smlouvou o poskytování soc. služby., apod.)
 • výsledkem tohoto jednání může být buď přijetí, nebo odmítnutí na základě zákonných důvodů.

Důvody pro odmítnutí zájemce

Zájemce o poskytování sociální služby azylové domy může být odmítnut pouze z těchto důvodů (§ 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

ze strany poskytovatele

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, nebo osoba nepatří do definované cílové skupiny uvedené v registru poskytovatelů sociálních služeb (například osoba není HIV pozitivní),
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, nebo,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, jsme vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o sociální služby azylové domy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy (na tuto sociální službu).

ze zdravotních důvodů

 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí naší sociální služby (dle posouzení lékaře) – zdravotními stavy jsou:
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Pokud by si zájemce přál, může mu být o odmítnutí vydáno „Vyrozumění o odmítnutí zájemce o sociální službu“. Každé osobě je však vždy poskytnuto základní sociální poradenství.

Přílohy

CSAP nove logo

FUN&RUN 2018

Obrázek č. 114
Obrázek č. 115

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:

SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+

Pá 15. března 2018 od 19:00

PODROBNOSTI

SETKÁNÍ PRO NOVĚ HIV+

Čt 22. března 2018 od 18:00

PODROBNOSTI

Využijte konzultanta

Jste-li HIV pozitivní a nedaří se vám sehnat zaměstnání (a to nejen z důvodu diskriminace) kontaktujte konzultanta pro zařazení na trh práce. Konzultant se vám pokusí práci zprostředkovat přes spolupracující agentury nebo vám na osobní schůzce (e-mailem, telefonem) poradí, kam se obrátit.

Obrázek č. 6

Nabízíme pomoc právníka

Obrázek č. 2

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 4

ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Autory brožury Zdraví s HIV by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Obrázek č. 53

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje naši sociální službu azylové domy.

Magistrát hlavního města Prahy

Obrázek č. 55

Magistrát hlavního města Prahy přispívá na fungování azylového domu a na preventivní činnost.

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 56

GlaxoSmithKline pomáhá naší organizaci realizovat preventivní aktivity po celé České republice.

Gilead

Gilead

Společnost Gilead Sciences, s.r.o – podporuje naši společnost v oblasti mobilního testování a preventivních aktivit.

Alza.cz

alza.cz

Děkujme společnosti Alza.cz za hmotné dary z oblasti výpočetní techniky a elektroniky.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Obrázek č. 51

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci Národní program řešení problematiky HIV/AIDS podporuje pravidelně naše preventivní aktivity.

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.