Potenciálne interakcie medzi antiretrovírusovou terapiou a rekreačnými drogami

Potenciálne interakcie medzi antiretrovírusovou terapiou a rekreačnými drogami
Lieky obsahujúce kobicistat: Genvoya ®, Stribild ®
Lieky obsahujúce ritonavir: Norvir ®, Viekirax ®, Kaletra ®
Lieky obsahujúce alprazolam: Frontin ®, Helex ®, Neurol ®, Xanax ®
Lieky obsahujúce midazolam: Midazolam Accord ®
Lieky obsahujúce diazepam: Apaurin ®, lieky, ktoré majú v názve „diazepam“
Lieky obsahujúce oxazepam: OXAZEPAM LÉČIVA ®
Lieky obsahujúce sildenafil: Viagra ®, Amfidor ®, Balcoga ®, KATORA ®, OLVION ®, Revatio ®, Silfedrem®, TAXIER ®, VINER ®, Vizarsin ®, lieky, ktoré majú v názve „sildenafil“‘
Lieky obsahujúce vardenafil: Levitra ®
Lieky obsahujúce tadalafil: Cialis ®, Gerocilan ®, Rekifre ®, lieky, ktoré majú v názve „tadalafil“
Triumeq® obsahuje lamivudín, abakavir a dolutegravir.

Pozor na možná nebezpečí z užívání drog a léčby HIV!

Obrázek č. 50

Vzájemné působení látek (interakce) můžete zkontrolovat i na webu:
www.hiv-druginteractions.org/checker

Referencie:
Antoniou T, et al. Interactions between recreational drugs anda ntiretroviral agents. Ann Pharmacother. 2002;36:1598-613.
Hales G, et al. D.Possible fatal interaction between proteasen ihibitors and methamphetamine. Antivir Ther. 2000;5:19.
Mirken B. Danger: possibly fatal interactions between ritonavir and “ecstasy”, some other psychoactive drugs. AIDS Treat News. 1997;265:5.
Henry JA, et al. Fatal interaction between ritonavir and MDMAL. ancet. 1998; 28;352:1751-2.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/lab...

Připravil: Michal, Dom svetla Slovensko

Obrázek č. 138

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2019:

Setkání nově HIV+

9.12.2019 od 18:00 hodin

PODROBNOSTI

Obrázek č. 143

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 141
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.