Pracovníci v projektu Sdílna+

Alena Špaková (32 let)

Alena ŠpakováSociální pracovnice, žije a pracuje v Praze. V sociální oblasti se pohybuje od roku 2007 se zaměřením na cílové skupiny zejména v oblasti služeb sociální prevence. Od roku 2011 působí jako sociální pracovnice v České společnosti AIDS pomoc, z.s. Věnuje se také lektorování, koordinaci dobrovolníků a krizové intervenci. Volný čas pak nejraději vyplňuje s přáteli, malováním, focením a blogováním. V projektu má důležitou, ženskou roli sociální pracovnice a konzultantky.


Michael Daniel Jettmar (30 let)

Michael JettmarPřišel s nápadem služby pro rodinu a blízké HIV pozitivních na základě vlastní životní zkušenosti - k nápadu ho přivedla vlastní máma. V projektu se s ním budete setkávat jako s administrátorem a mentorem. Žije od narození v Praze. Aktivně se zapojuje do českých i zahraničních projektů bojujích proti stigmatizaci HIV pozitivních. Ve volném čase se věnuje přátelům a samostudiu v problematice drogové závislosti. Inspirace pro nápady a projekty čerpá u zahraničních organizací. Michael pracuje jako terénní pracovník a koordinátor dobrovolníků v Domě světla, je také aktivním členem řádu Sester věčné radosti". Ve Sdílně má roli HIV pozitivního mentora - sdílí zkušenosti s klienty a klientkami.


René Benda (44 let)

René Bendapracuje jako psycholog a kouč. Ve své poradenské praxi těží zejména ze vzdělávání (jednooborová psychologie na FF UK, Praha), probíhajících akreditovaných výcviků (psychoterapeutický výcvik s psychodynamickým základem a výcvik v koučování) a pravidelných odborných supervizí. Příležitostně přednáší na workshopech na FF UK a ČVUT. Ve volném čase se věnuje cestování, dobrovolnické práci s uprchlíky a kreativnímu psaní ( je autorem románu Moje studená válka). Žije v Praze.


PhDr. David Janík (36 let)

David Janíkv rámci projektu Sílna+ působí jako terapeut a konzultant. Vystudoval jednooborovou psychologii, absolvoval komplexní psychoterapeutický výcvik a několik výcviků v koučování. Od studií pracuje jako psycholog, kouč, konzultant, lektor a projektový manažer v poradenských firmách a mezinárodních společnostech. Provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi, svou práci pravidelně reflektuje a zkvalitňuje prostřednictvím odborné supervize. S HIV+ klienty Domu světla psychoterapeuticky pracuje od roku 2007, byl členem předsednictva České společnosti AIDS pomoc, je spoluautorem několik publikací a výzkumů o HIV/AIDS a homosexualitě. Ve volném čase rád cestuje, setkává se s přáteli, objevuje nové chutě a zpívá.


Koordinátorem projektu je od roku 2017 Lukáš M. Rybníček, kontakt: lukas.rybnicek@aids-pomoc.cz


CSAP nove logo

KOMUNITNÍ SETKÁNÍ

Nejbližší termíny v roce 2018:
SETKÁNÍ KOMUNITY HIV+
Čtvrtek 20. prosince 2018 od 19:00
PODROBNOSTI

Podpořte nás!

 
Obrázek č. 124
Obrázek č. 122

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.