Bezpečnost Dolutegraviru v těhotenství: riziko je nižší, než bylo dosud uváděno

Na základě dlouhodobého pozorování v Botswaně, je léčba Dolutegravirem v době početí, nebo během prvního trimestru spojena s malým zvýšeným rizikem defektů nervové trubice. Výzkum byl představen na 10. mezinárodní konferenci Společnosti AIDS o výzkumu HIV (IAS 2019) v Mexico City. Riziko je nižší, než naznačovaly předběžné výsledky. Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučila, aby byl dolutegravir dostupný pro všechny ženy.

Defekt neurální trubice nastane, když se mícha, mozek nebo související struktury netvoří správně. Nejčastější příčinou defektů nervové trubice je nedostatek kyseliny listové během těhotenství, ale defekty mohou být také způsobeny některými léky. Riziko defektů neurální trubice je nejvyšší v době početí a v prvním trimestru těhotenství. Spina bifida - malformovaná mícha - je nejčastějším defektem.

V roce 2018 byly obavy týkající se bezpečnosti dolutegraviru během těhotenství vzneseny poté, co byla u kojenců vystavených v době početí a v raném těhotenství pozorována zvýšená míra defektů nervové trubice ve studii Tsepamo v Botswaně. Světová zdravotnická organizace (WHO) reagovala na tato zjištění vydáním pokynů, že ženy, které by mohly potenciálně otěhotnět, by měly používat účinnou antikoncepci, pokud se rozhodnou pro užívání dolutegraviru. Studie Tsepamo sleduje výsledky porodů HIV pozitivních žen a byla zahájena v Botswaně v roce 2014. V roce 2018 se program rozšířil z 8 nemocnic na 18 a dosud sdružuje údaje o 119 477 narozených dětí do března 2019.

Výsledky prezentované v IAS 2019 ukazují, že rozdíl v riziku mezi dolutegravirem a jinými antiretrovirotiky je ekvivalentem dvou případů defektů neurální trubice na každých 1000 žen vystavených danému léčivu. Menší studie v Brazílii, která zahrnovala 1468 žen, které během těhotenství užívaly dolutegravir, raltegravir nebo efavirenz, nezjistila žádné defekty neurální trubice.

Zdroj: www.ias2019.org
Přeložila Alena, upravil Jirka

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.