Čím léčíme v Česku III.

Až na zcela ojedinělé případy, kdy došlo k uzdravení dvou pacientů po transplantaci kostní dřeně kvůli nádorovému onemocnění, považujme infekci HIV za nevyléčitelné onemocnění.

Diagnóza infekce HIV však už dávno nepředstavuje rozsudek smrti, ale chronické léčitelné onemocnění, kdy osoba s infekci HIV užívá léky proti HIV, tzv. antiretrovirotika. Díky těmto lékům je délka života osob s HIV porovnatelná s osobami HIV negativními a HIV pozitivní mohou žít běžným životem. Pokrok v medicíně také znamená, že pokud bude pacient dodržovat léčbu, může dosáhnout neměřitelné (nedetekovatelné) virové nálože, která ukazuje stav jeho infekčnosti pro okolí. Osoby s dlouhodobě nedetekovatelnou virovou náloží nepřenáší infekci HIV ani na své sexuální partnery. Když to shrneme, má léčba infekce HIV smysl a přínos pro samotného HIV pozitivního i pro jeho okolí.

Poté, co jsme se v minulých číslech věnovali nukleosidovým a nenukleosidovým inhibitorům reverzní transkriptázy, jsou v dnešním seriálu, který seznamuje s principy léčby infekce HIV, na řadě proteázové inhibitory.

Proteázové inhibitory zabraňují fungování enzymu proteáza, která je nezbytná pro zrání nově vzniklých částic HIV, aby z nich vznikl plnohodnotný virus. Aktivita tohoto enzymu je podmínkou k tomu, aby byl virus nakažlivý.

V níže uvedeném přehledu najdete generický název léků patřících mezi proteázové inhibitory (někdy v kombinaci s dalším lékem), jejich zkratky a v závorce obchodí název:

  • lopinavir/ritonavir, LPV/r (Kaletra),
  • darunavir, DRV (Prezista),
  • darunavir/cobicistat, DRV/c (Rezolsta),
  • atazanavir, ATV (Reyataz),
  • atazanavir/cobicistat, ATV/c (Evotaz),
  • fosamprenavir, FPV (Telzir).

S výjimkou lopinaviru a fosamprenaviru se léky užívají s jídlem. Mezi jejich nežádoucí účinky patří průjmy a vyrážky, u lopinaviru také zvýšení krevních lipidů a jaterních enzymů, u atazanaviru také zvýšení jaterního bilirubinu, který vzniká z rozpadlých červených krvinek. Co se týče lékových interakcí (nežádoucích účinků při současném podávání vícero léčiv), nesmí se proteázové inhibitory kombinovat s warfarinem (lék na ředění krve), amiodaronem (lék na onemocnění srdce), rifampicinem (antibiotikum proti tuberkulóze), se sedativně působícím midazolamem a triazolamem a též s léky lovastatin a simvastatin (k léčbě vysokých hladin cholesterolu).

V souvislosti s užíváním výše zmíněných léků musíme zmínit třezalku tečkovanou, která se používá jako přírodní antidepresivum. Působí totiž na jednu z nejčastějších variant enzymu cytochromu P450, které se podílí na přeměně řady léčiv. Užívání třezalky ovlivňuje činnost tohoto enzymu, a tím nepřímo ovlivňuje hladiny léčiva, které tím pádem nemusí dosáhnout potřebného léčebného účinku.

V příštích číslech se dozvíte o působení léků s názvy inhibitory integrázy a inhibitory vstupu.

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 180
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.