Čím léčíme v Česku V.

Léčba infekce HIV je v ČR na vysoké úrovni. Provádí se ve specializovaných HIV centrech, kde se o pacienta stará lékař infektolog. Ten všem osobám žijícím s HIV předepisuje léky proti infekci HIV, tzv. antiretrovirotika. Přestože ještě neznáme spolehlivý způsob, jak HIV vyléčit, zajišťuje léčba pacientovi délku života srovnatelnou s životem HIV negativních – samozřejmě pokud léky užívá, což je doporučováno všem bez ohledu na virovou nálož a počet CD4+ lymfocytů. V závislosti na klinickém stavu a individuální citlivosti vůči jednotlivým antiretrovirotikům vybírá lékař nejlepší léčebnou kombinaci. Některé léčebné kombinace je možné „smrsknout“ do jedné tablety denně, hovoříme pak o STR (single tablet regimen).

Hlavním cílem léčby je potlačení virové nálože, která odráží množství viru kolujícího v krvi, a zabránění poklesu CD4+ lymfocytů, které jsou jednou z důležitých zbraní našeho imunitního systému. Dobře léčený člověk se dobře cítí a co je také důležité, je méně infekční až neinfekční pro své okolí ve srovnání s osobou bez antiretrovirotik.

Rozlišujeme několik skupin antiretrovirotik. V předešlých číslech jsme se věnovali inhibitorům reverzní transkriptázy, inhibitorům proteázy a inhibitorům integrázy. V dnešní závěrečné části seriálu se zaměříme na různorodou skupinu léků označovaných jako inhibitory vstupu.

Inhibitory vstupu zabraňují vstupu HIV do buňky. Podle mechanismu účinku rozeznáváme tři podskupiny těchto antiretrovirotik:

  • inhibitor fúze enfuvirtid (obchodně Fuzeon, zkratka T-20) – podává se injekčně do podkoží, je nutné jej ředit a v místě aplikace se může objevit podráždění,
  • antagonista receptoru CCR5 maraviroc (obchodně Celsentri, zkratka MVC) – před jeho podáváním je zapotřebí vyšetřit tzv. tropismus, který napovídá, zda je v těle přítomen receptor, na který by se mohl navázat; může způsobit bolesti břicha, kašel a nesmí se současně podávat s třezalkou tečkovanou,
  • inhibitor připevnění ibalizumab (obchodně Trogarzo, zkratka IBA) – je záložním lékem, který je vyhrazen pacientům s vícečetnou rezistencí HIV a těm, u kterých předešlá léčba selhala.

Doufáme, že Vás náš seriál provedl základními principy léčby. Na podrobnosti se nebojte zeptat svého ošetřujícího lékaře.

Připravila: Veronika

Obrázek č. 200
Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.