Členská schůze 2019

Členská schůze spolku Česká společnost AIDS pomoc se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 17.30 hodin v konferenčním sále sídla spolku („Dům světla“, Malého 282/3, Praha 8).

Vážení členové spolku,

dovoluji si vás tímto pozvat na členskou schůzi České společnosti AIDS pomoc, která se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 17.30 hodin v konferenčním sále sídla spolku („Dům světla“, Malého 282/3, Praha 8).

Na program členské schůze jsou zařazeny k projednání body vyplývající ze stanov spolku: projednání a schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření spolku v loňském roce, programu činnosti a rámcového rozpočtu na příští období, a zpráva kontrolní komise (KK).

Kromě těchto tradičních bodů jsme do programu členské schůze zařadili i diskuzi a hlasování o změně názvu spolku a změně stanov v části „Členství v ČSAP“:

  • Návrh na změnu názvu spolku spočívající v nahrazení slova „AIDS“ v názvu spolku slovem „HIV“, případně i jiným názvem, reaguje na vývoj medicíny, ústup onemocnění AIDS a snahu destigmatizovat diagnózu HIV infekce.
  • Návrh na rozšíření typů členství ve spolku na řádné (plné) členství a přidružené členství vychází ze snahy více otevřít spolek veřejnosti, zejména z řad HIV pozitivních. Navrhujeme otevřít spolek i našim podporovatelům, kteří nemají zájem o plnou spolkovou činnost, ale chtějí být v těsném kontaktu s naší organizací.

Registrace účastníků bude probíhat od 17:00 hod. Členské příspěvky je možné uhradit v recepci Domu světla. Vaše členské příspěvky jsou uhrazeny do roku: 2018.

Těším se na Vaši účast a na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem za předsednictvo spolku

Robert Hejzák
předseda spolku


Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátorů
3. Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Schválení výroční zprávy spolku za rok 2018
5. Schválení zprávy o hospodaření spolku v roce 2018
6. Schválení programu činností a rámcového rozpočtu pro rok 2019
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2018
8. Diskuze a projednání návrhu členů na změnu počtu členů KK
9. Diskuze a projednání rozšíření/změny typů členství ve spolku
10. Diskuze a projednání změny názvu spolku
11. Různé
12. Závěr

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.