Členská schůze 2019

Členská schůze spolku Česká společnost AIDS pomoc se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 17.30 hodin v konferenčním sále sídla spolku („Dům světla“, Malého 282/3, Praha 8).

Vážení členové spolku,

dovoluji si vás tímto pozvat na členskou schůzi České společnosti AIDS pomoc, která se uskuteční v úterý 23. dubna 2019 od 17.30 hodin v konferenčním sále sídla spolku („Dům světla“, Malého 282/3, Praha 8).

Na program členské schůze jsou zařazeny k projednání body vyplývající ze stanov spolku: projednání a schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření spolku v loňském roce, programu činnosti a rámcového rozpočtu na příští období, a zpráva kontrolní komise (KK).

Kromě těchto tradičních bodů jsme do programu členské schůze zařadili i diskuzi a hlasování o změně názvu spolku a změně stanov v části „Členství v ČSAP“:

  • Návrh na změnu názvu spolku spočívající v nahrazení slova „AIDS“ v názvu spolku slovem „HIV“, případně i jiným názvem, reaguje na vývoj medicíny, ústup onemocnění AIDS a snahu destigmatizovat diagnózu HIV infekce.
  • Návrh na rozšíření typů členství ve spolku na řádné (plné) členství a přidružené členství vychází ze snahy více otevřít spolek veřejnosti, zejména z řad HIV pozitivních. Navrhujeme otevřít spolek i našim podporovatelům, kteří nemají zájem o plnou spolkovou činnost, ale chtějí být v těsném kontaktu s naší organizací.

Registrace účastníků bude probíhat od 17:00 hod. Členské příspěvky je možné uhradit v recepci Domu světla. Vaše členské příspěvky jsou uhrazeny do roku: 2018.

Těším se na Vaši účast a na setkání s Vámi!

S přátelským pozdravem za předsednictvo spolku

Robert Hejzák
předseda spolku


Program členské schůze:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátorů
3. Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Schválení výroční zprávy spolku za rok 2018
5. Schválení zprávy o hospodaření spolku v roce 2018
6. Schválení programu činností a rámcového rozpočtu pro rok 2019
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2018
8. Diskuze a projednání návrhu členů na změnu počtu členů KK
9. Diskuze a projednání rozšíření/změny typů členství ve spolku
10. Diskuze a projednání změny názvu spolku
11. Různé
12. Závěr

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 160
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.