Co je úspěšné stárnutí s HIV/AIDS?

První lidé žijící s HIV stárnou

HIV pozitivní lidé, kterým je dnes 50, 60, 70 a více let jsou prvními lidmi žijícími s HIV, kteří se dožívají takového věku. Stárnoucí lidé s HIV/AIDS mají často další zdravotní obtíže a přetrvávající duševní následky způsobené desítkami let stigmatizace a diskriminace. Jejich přidružené nemoci zahrnují mezi jinými onemocnění srdce, hepatitidy a zvýšený krevní tlak. Mohou se také vypořádávat s dlouhotrvajícími vedlejšími účinky, jako je neuropatie nebo lipodystrofie. Na základě toho se může zdát, že prožít dobrý život jako starší osoba s HIV, je nemožné.

„Nabízela se zásadní otázka: Je možné stárnout s HIV úspěšně? Zjistili jsme, že ano,“ říká Anna Rubtsová, Ph.D., výzkumná docentka na Emory univerzitě v Atlantě. Jakmile výzkumníci věděli, že kvalitní stárnutí s HIV je dosažitelné, mohli se soustředit na to, aby se dozvěděli o různých aspektech úspěšného stárnutí s HIV, a doporučit způsoby, jak je podpořit ve veřejném zdraví a v klinických zařízeních.

Stárnutí s HIV/AIDS: Nově se rozvíjející obor

Charles Emlet, Ph.D., profesor sociální práce na Univerzitě Washington Tacoma, strávil celou svoji výzkumnou kariéru zkoumáním HIV/AIDS ve spojení se stárnutím a popisuje to jako „relativně nový fenomén“. Na stárnutí jako proces se díváme stovky let, ale pro tuto skupinu lidí sotva 25 let. Předešlý výzkum obecně definoval pojem úspěšného stárnutí jako život bez onemocnění a postižení, což pochopitelně vylučuje ty, kteří žijí s HIV/AIDS a jinými chronickými nemocemi.

„Navrhnout, že úspěšně stárnout znamená, že člověk musí stárnout zdravý, je nereálné, pokud ne nevhodné, ignorující rozmanitost, která existuje u starších dospělých,“ cituje dokument z roku 2016 o přístupech k úspěšnému stárnutí u starších dospělých žijících s HIV v Ontariu. Modely měřící úspěšné stárnutí vyžadují úpravy při aplikování na populaci jako jsou stárnoucí lidé s HIV/AIDS.

Emlet uvádí: „Úspěšné stárnutí versus neúspěšné je binární způsob, jak o tom uvažovat, a domnívám se, že je chybný. Je to více o: Setkáváte se s těmito výzvami? Tyto výzvy jsou pro vás pravděpodobně těžší a komplexnější než pro ostatní lidi. Ale nebrání vám, abyste úspěšně stárli. Takže jaké jsou zde strategie pro úspěšné stárnutí?“

Emlet a další výzkumníci jako Rubtsová jsou stále na počátku toho, jak úspěšné stárnutí definovat, a kdo je definuje.

Co zatím víme

Ve většině výzkumů Rubtsové a Emleta jsou data týkající se kvalitního stárnutí s HIV/AIDS sbírána cestou sebe-posuzovacího hodnocení a rozhovorů. To znamená, že dotazovaný převážně sám definuje kvalitní stárnutí. Témata související s úspěšným stárnutím odhalená v Emletově studii z roku 2016 zahrnují strategie odolnosti a výzvy, sociální podporu a faktory prostředí jako je změna finanční podpory. Jako překážky úspěšného stárnutí byly identifikovány stigma a potíže v péči o zdraví.

Oplácení komunitě

Opakující se téma v Emletově výzkumu o úspěšném stárnutí s HIV/AIDS je důležitost zpětného oplácení komunitě, což bylo mezi dotázanými spojeno jak s odolností, tak zvládáním situace.

„Komunita starších dává smysl. Je na ní úžasné, že jste přeživší a starší v komunitě a můžete předávat svou zkušenost, jak pozitivní, tak negativní, lidem, kteří jsou mladší než vy,“ říká Emlet.

Aplikace výzkumu pro pomoc druhým

Emlet zdůrazňuje nutnost uvědomit si, že v populaci starších osob s HIV/AIDS, je obrovská škála odžitých zkušeností, přání a potřeb. Výzkum ukázal, že úspěšné stárnutí s HIV/AIDS, zatím pro každého definováno jinak, je na dosah. Další úkol je vytvořit způsoby, jak využít tuto informaci k pomoci lidem stárnoucím s HIV/AIDS více zeširoka a více formálními způsoby.

Jelikož zapojení do komunity je důležitou součástí úspěšného stárnutí s HIV, Emleta by zajímalo, zda by dávalo smysl vytvořit program, kde by poradci z řad vrstevníků pomáhali ostatním rozvíjet strategie pro stárnutí s HIV – ne nepodobné programům AIDS parťák (buddy) spuštěným v 80. letech, kdy dobrovolničtí parťáci navštěvovali a volali „klientům“, aby poskytli pomoc a oporu.

Zdroj: https://www.poz.com/article/successful-aging-hivaids
Připravila Veronika

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.