Co přinesl rok 2021 v léčbě HIV

Dlouhodobě působící léčba a prevence středem pozornosti

Rok cabotegraviru

Rok 2021 začal schválením léku Cabenuva (cabotegravir-rilpivirin), první dlouhodobě působící injekční antiretrovirovou léčbou (ART). Lék, který může být podáván měsíčně, byl schválen pro osoby žijící s HIV s potlačenou virovou náloží se stabilními ART režimy bez předchozích selhání léčby. Americká FDA také schválila ústní verzi cabotegraviru (Vocabria) k podání s ústní verzí rilpivirinu (Edurant) na měsíční užití před zahájením injekční léčby, aby se ujistila o dobré toleranci léčiv.

Injekčně podávaný cabotegravir našel uplatnění také jako pre-expoziční profylaxe (PrEP), kdy se osvědčil lépe než kombinace orálně užívané Truvady (kombinace tenofovir disoproxil fumarátu s emtricitabinem – TDF/FTC) u mužů majících sex s muži (MSM) a transgender žen ve druhé a třetí fázi studie HPTN-083. Data od prosince 2016 do května 2020 ze zaslepené fáze studie odhalila 13 případů infekce HIV ve skupině užívající cabotegravir v porovnání s 39 případy u skupiny užívající TDF/FTC.

Dlouhodobě působící PrEP implantáty se posouvají dopředu

Raná studie implantátu islatraviru použitého jako PrEP odhalila, že implantát může ochránit proti HIV po celý rok. Z dat účastníků studie, kteří byli v nízkém riziku infekce HIV, bylo zjištěno, že islatravir, který byl použitý ve třech různých dávkách, poskytoval ve 12. týdnu po podání dostatečné množství léku pro ochranu před HIV v krvi. Přičemž nejvyšší dávka (56 mg) zajistila dostatečnou krevní hladinu islatraviru přinejmenším na 52 týdnů. Implantáty byly umístěny do paže pacientů a zůstaly na místě po 12 týdnů. Vedlejší účinky zahrnovaly zarudnutí, bolestivost v místě vpichu, zatuhnutí a svědění.

Nové léky mění výhled pacientů s mnohočetnou rezistencí

Jiný zkoumaný dlouhodobě působící lék v injekční formě – lenacapavir – ukazuje slibné výsledky pro HIV pacienty, kteří jsou rezistentní k vícečetným lékovým skupinám. V porovnání se 17 % pacientů v placebové skupině, dosáhlo 88 % pacientů, kteří přidali lenacapavir do své nedostačující léčby, snížení virové nálože během 15 dní. Ve skutečnosti 72 % pacientů, kteří přidali ke svým nepostačujícím léčebným režimům lenacapavir, dosáhlo potlačení virové nálože. Léčba se ukázala jako trvanlivá. Ve 26. týdnu dosáhlo 81 % obtížně léčitelných pacientů potlačení virové nálože a 89 % mělo virovou nálož pod 200 kopií v mL. Všichni účastníci studie popisovali vedlejší účinky léků – nejčastěji bolesti hlavy, nevolnost, kašel, průjem a vyrážku – ale žádný nevedl k přerušení účasti ve studii.

Vědci byli výsledky studie překvapeni. Jedná se o novou generaci dlouhodobě působících molekul, které mohou být podávány nepřetržitě a pravděpodobně přinesou revoluci v prevenci a léčbě. Nyní probíhají dvě rozsáhlé třetí fáze výzkumu posuzující lék v prevenci HIV.

COVID a HIV

Analýza dat WHO od 15 000 osob žijících s HIV v Asii, Evropě a Africe zjistila, že HIV je nezávislý rizikový faktor vážného nebo kritického průběhu covid-19. I po zohlednění faktorů jako věk, pohlaví a přidružená onemocnění je infekce HIV spojena s vyšším rizikem úmrtí v nemocnici. Proto by osoby žijící s HIV měly být zařazeny mezi prioritní skupinu pro očkování. Americká Centra pro kontrolu nemocí zařazují HIV jako rizikový faktor vážného průběhu covid a doporučují, aby lidé žijící s pokročilou nebo neléčenou infekcí HIV obdrželi 3. dávku mRNA vakcíny proti covid-19 alespoň s odstupem 28 dní od 2. dávky.

Zkráceno a přeloženo z: https://www.medpagetoday.com/hivaids/hivaids/95613
Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.