Dobrovolnická stáž ve Švédském království

Největší švédská pacientská organizace se zaměřením na osoby žijící s HIV, Posithiva Gruppen, hledá zájemce o devíti měsíční stáž ve Švédsku z řad mladých lidí žijících s HIV (18–30 let).

Jedná se o dobrovolnickou činnost v organizaci Posithiva Gruppen v období březen – prosinec 2021. Prostřednictvím European Solidarity Corps Programme poskytuje hostitelská organizace úhradu nákladů stáže, které zahrnuje cestovné do a ze Švédska, místní cesty v místě výkonu dobrovolnické činnosti, ubytování, stravu, kapesné a potřebná pojištění.

Dobrovolníci se zapojí do skupiny mládeže organizace „Young & HIV“, ale budou se účastnit také akcí typu týdenních večeří, kulturních akcí, seminářů, konferencí a dále vykonávat každodenní administrativní a operativní práci organizace. Dobrovolníci budou rovněž vybízeni k pořádání prezentací pro zaměstnance, členy a další zúčastněné strany o jejich zkušenostech s problematikou HIV z jejich domovské země. V závislosti na stávajících dovednostech mohou dobrovolníci přispívat organizaci svým osobním způsobem, např. při projektování, psaní, mentorování, pořádání workshopů a podobně. Předpoklad míry zapojení dobrovolníků do činností organizace je 30 hodin týdně, včetně jazykového školení.

Účast v projektu je příležitostí zapojit se do smysluplné činnosti a profesně, kulturně i společensky poznávat novou zemi. Tato zkušenost může být pro účastníka také významná při hledání budoucího pracovního uplatnění.

Kdo se může přihlásit?

  • Osoba ve věku 18–30 let žijící s HIV.
  • Musíte být schopni přestěhovat se po dobu března až prosince do Švédského království.

Které dovednosti / zkušenosti zvyšují šance na výběr?

  • Je výhodou, pokud jste aktivní v organizaci HIV ve vaší domovské zemi. Výhodou jsou zkušenosti s prací s mládeží, sociální prací nebo komunitní prací.
  • Schopnost používat angličtinu jako svůj pracovní jazyk.
  • Během vaší práce v organizaci byste měli být motivovaní, odpovědní a vědomi si své role dobrovolníka Evropského sboru solidarity a zástupce společnosti Posithiva Gruppen.
  • Měli byste přispívat k rozvoji svého osobního i organizačního systému a zároveň aktivně dokumentovat svůj proces učení prostřednictvím nástrojů, které vám budou poskytnuty.
  • Vaše sociální zázemí, genderová identita nebo sexuální orientace nejsou důležité.

Jak mohu podat žádost?

  • Nejpozději do 15. ledna 2021 zašlete svůj životopis a motivační dopis na kontaktní email
  • Žádosti budou zpracovávány podle data doručení.

Pro další dotazy a informace kontaktujte hostící organizaci prostřednictvím:

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.