Domácí HIV testy nejsou tím správným ukazatelem infekčnosti

Organizace provádějící HIV testování v Evropě, USA, ale i Jihoafrické republice uvádějí značný počet HIV pozitivních lidí, u kterých bylo zaznamenáno opakované selhání testování na protilátky HIV. Obdobné zkušenosti s testy má i Česká společnost AIDS pomoc.

Dlouhodobě léčení pacienti dosáhnou tzv. nedetekovatelné virové nálože, a po čase se jim snižuje hladina protilátek na HIV, kterou sledují rychlotesty HIV na detekci viru HIV. Stává se tak, že HIV pozitivní a léčení pacienti, kteří se nechají testovat rychlými nebo domácímu HIV testy, získají falešně negativní výsledky. Selhání testů se netýká neléčených lidí nebo klientů s neznámým HIV statusem.

Se zvyšujícím se povědomím o „nedetekovatelný = nepřenosný“ dochází k nejasnostem, co tento termín vlastně znamená. S rozšiřováním domácího testování přichází více příležitostí pro testování jednotlivců, ale bez jakékoliv konzultace se zdravotníky, jež by byli schopni vysvětlit význam výsledku, nebo zajistili kontrolní testování. Nebezpečí tkví v tom, že lidé, kteří chtějí potvrdit svůj HIV status, získají neurčitý, nebo nereaktivní výsledek (tj. falešně negativní, nebo nízko reaktivní – neurčitý) a přestanou antiretrovirovou terapii užívat.

Navíc v Jihoafrické republice existuje značné množství falešných praktiků, kteří tvrdí, že umí HIV vyléčit. Občas se pak stane, že se do léčby zapojují pacienti opakovaně, protože přerušili léčbu v domnění, že jsou vyléčeni. Dr. Mohammed Majam proto realizoval studii, do níž byly zařazeny vzorky 100 HIV+ lidí. Tyto vzorky byly testovány jedním orálním tekutinovým a pěti krevními rychlými diagnostickými HIV testy. Výsledky byly přečteny a interpretovány dvěma sestrami. Devět účastníků mělo alespoň jeden nereaktivní výsledek alespoň v jednom testu. Několik účastníků mělo na několika testech nereaktivní (falešně negativní) výsledky. Ze všech 600 provedených testů bylo 16 nereaktivních výsledků a 74 nízko reaktivních výsledků.

Zdroj: www.healthline.comPřeložila Alena, upravil a doplnil o informace ČSAP Jirka

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.