Domácí HIV testy nejsou tím správným ukazatelem infekčnosti

Organizace provádějící HIV testování v Evropě, USA, ale i Jihoafrické republice uvádějí značný počet HIV pozitivních lidí, u kterých bylo zaznamenáno opakované selhání testování na protilátky HIV. Obdobné zkušenosti s testy má i Česká společnost AIDS pomoc.

Dlouhodobě léčení pacienti dosáhnou tzv. nedetekovatelné virové nálože, a po čase se jim snižuje hladina protilátek na HIV, kterou sledují rychlotesty HIV na detekci viru HIV. Stává se tak, že HIV pozitivní a léčení pacienti, kteří se nechají testovat rychlými nebo domácímu HIV testy, získají falešně negativní výsledky. Selhání testů se netýká neléčených lidí nebo klientů s neznámým HIV statusem.

Se zvyšujícím se povědomím o „nedetekovatelný = nepřenosný“ dochází k nejasnostem, co tento termín vlastně znamená. S rozšiřováním domácího testování přichází více příležitostí pro testování jednotlivců, ale bez jakékoliv konzultace se zdravotníky, jež by byli schopni vysvětlit význam výsledku, nebo zajistili kontrolní testování. Nebezpečí tkví v tom, že lidé, kteří chtějí potvrdit svůj HIV status, získají neurčitý, nebo nereaktivní výsledek (tj. falešně negativní, nebo nízko reaktivní – neurčitý) a přestanou antiretrovirovou terapii užívat.

Navíc v Jihoafrické republice existuje značné množství falešných praktiků, kteří tvrdí, že umí HIV vyléčit. Občas se pak stane, že se do léčby zapojují pacienti opakovaně, protože přerušili léčbu v domnění, že jsou vyléčeni. Dr. Mohammed Majam proto realizoval studii, do níž byly zařazeny vzorky 100 HIV+ lidí. Tyto vzorky byly testovány jedním orálním tekutinovým a pěti krevními rychlými diagnostickými HIV testy. Výsledky byly přečteny a interpretovány dvěma sestrami. Devět účastníků mělo alespoň jeden nereaktivní výsledek alespoň v jednom testu. Několik účastníků mělo na několika testech nereaktivní (falešně negativní) výsledky. Ze všech 600 provedených testů bylo 16 nereaktivních výsledků a 74 nízko reaktivních výsledků.

Zdroj: www.healthline.comPřeložila Alena, upravil a doplnil o informace ČSAP Jirka

Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.