Dopis: Podpora iniciativy usilující o zavedení tématu HIV jako jednoho z bodů agendy příštího předsednictví EU v Estonsku

Spolu s dalšími 63 organizacemi z celkového počtu 33 zemí podporujeme iniciativu, která usiluje o zavedení problematiky HIV jako jednoho z klíčových bodů agendy příštího předsednictví EU v Estonsku. V článku naleznete český překlad dopisu, v příloze pak původní znění v angličtině se seznamem všech zapojených organizací.

Předmět: Estonské předsednictví Evropské unii v roce 2017

Vážený pane Roivasi,

v souvislosti s nadcházejícím estonským předsednictvím v Radě Evropské unie v roce 2017 Vás 64 podepsaných organizací z 33 evropských zemí žádá, aby si Estonsko v rámci své zdravotnické agendy stanovilo jako prioritu finanční podporu krizových programů v evropském regionu, které se věnují tuberkulóze (TB), HIV a žloutenkám typu B a C (HCV).

Region východní Evropy a střední Asie (EECA) je domovem nejrychleji rostoucí epidemie HIV a HCV a má nejvyšší počty multi-rezistentní TB (MDR-TB) na světě. Podle WHO v roce 2013 bylo v Evropě o 80% více nových případů HIV oproti roku 2004[1]. UNAIDS považuje region EECA za jediný region na světě, kde prevalence HIV stále roste[2]. V tu samou dobu v mnoha zemích Evropy zaznamenáváme alarmující poměr multi-rezistentní tuberkulózy[3]. Země EECA mají největší podíl nově nakažených TB, kteří mají její multi-rezistentní formu[4], což se samo o sobě stalo epidemií a tuberkulóza je jednou z hlavních příčin úmrtí HIV pozitivních v této oblasti. Ba co více, v mnoha zemích je prevalence žloutenky typu C mezi uživateli návykových látek[5] téměř 80% a každý rok roste počet úmrtí spojených s touto nákazou.

Ke katastrofickým lidských ztrátám se přidává enormní ekonomická zátěž, kterou TB v regionu způsobuje. Odhaduje se, že v roce 2050 bude v Evropě TB, která bude rezistentní na léky, zodpovědná za další 2,1 miliony mrtvých s ekonomicky vyčíslitelnou ztrátou ve výši 1,1 bilionů amerických dolarů[6]. Toto je pro Evropský region, který má v porovnání s ostatními částmi světa daleko vyšší životní standard a více stabilní politickou, ekonomickou a sociální situaci, otřesná situace a v této otázce by si měl vést lépe. Je nejlepším zájmem EU, aby zabránila mrzačícímu vlivu epidemií HIV a TB na ekonomický a sociální rozvoj.

Mnoho zemí EECA v podstatě spoléhá na mezinárodní financování boje s HIV a TB, zatímco národní financování HCV schází. Získávání prostředků od externích dárců je stále velmi často hlavním zdrojem financování programů zaměřených na vulnerabilní skupiny a hlavní postiženou populaci. S neustálým ekonomickým růstem regionu jsou země EECA stále méně vhodnými adresáty rozvojové pomoci. Ve chvíli odstoupení mezinárodních dárců, jakými jsou Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria a USAID, hrozí, že potřebné finance nebudou dostatečně pokryty vnitřními zdroji, což ohrožuje dosavadní pokrok v oblasti prevence TB a HIV.

Vzhledem k nedávnému pokroku, který učinilo Estonsko v oblasti TB a HIV a vzhledem k jeho úspěšnému přechodu z mezinárodních na domácí finanční zdroje, žádáme estonskou vládu, aby uchopila jedinečnou příležitost nadcházejícího předsednictví v Radě Evropské unie a hrála vedoucí roli zahrnutím otázky TB a HIV mezi své zdravotní priority. Obzvláště žádáme estonskou vládu, aby během jejího předsednictví svolala setkání na nejvyšší úrovni k prodiskutování a odsouhlasení konkrétních cest, jak naplnit finanční mezery a posílit politické odhodlání k eliminaci TB, virové hepatitidy a HIV v regionu. Summit východního partnerství může být dobrou platformou pro takové setkání na nejvyšší úrovni, jež přivede k jednacímu stolu všechny hlavní hráče ze zemí EECA.

My, občanská společnost, jsme estonské vládě k dispozici s jakýmkoliv druhem podpory diskuze ohledně zajišťování zdrojů a přechodu a věříme, že společně budeme schopni vytvořit tolik potřebné regionální politické vedení k zastavení epidemie TB, virové hepatitidy a HIV v Evropě.

S pozdravem

(Seznam organizací)


[1] Infografika Světové zdravotnické organizace (WHO), HIV v Evropě, listopad 2014, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/00... -HIV-inEurope-80-percent-more-600-Eng.pdf

[2] UNAIDS GAP Report 2014 http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014...

[3] MDR-TB – forma onemocnění, která nereaguje na běžnou terapii za použití léků proti tuberkulóze a je tudíž mnohem náročnější a nákladnější

[4] Globální zpráva o tuberkulóze 2013, Světová zdravotnická organizace, http://www.who.int/tb/publications/global_report/...

[5] Snižování rizik (harm reduction) z mezinárodního hlediska. Celkový stav snižování rizik v roce 2014 https://www.hri.global/files/2015/02/16/GSHR2014....

[6] Přehled antimikrobiální rezistence, květen 2016, Jim O’Neill

Originální text v angličtině: http://www.eatg.org/wp-content/uploads/2016/10/CSO...

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.