Důležité upozornění pro HIV+ ženy, které plánují otěhotnět

Evropská léková agentura (EMA) vydala 18. května 2018 upozornění na možné zvýšené riziko vrozených vad lidského plodu u žen, které před početím nebo během těhotenství užívaly lék obsahující dolutegravir - tedy léky s obchodními názvy Tivicay a Triumeq. Předběžné údaje ukazují, že jejich užívání při léčbě HIV v době před těhotenstvím může zvýšit riziko vrozených vad, jako je např. spina bifida (rozštěp páteře).

Evropská léková agentura vydala v této souvislosti následující doporučení pro HIV pozitivní ženy:

  • Pokud užíváte dolutegravir a mohla byste otěhotnět, měla byste užívat účinnou antikoncepci.
  • Pokud užíváte dolutegravir a chcete otěhotnět, poraďte se s lékařem, zda léčba dolutegravirem je pro vás stále vhodná.
  • Pokud již jste těhotná a užíváte dolutegravir, měla byste jeho užívání konzultovat se svým lékařem. Nevysazujte si lék sama, bez konzultace s lékařem, mohla byste tím ohrozit své zdraví i zdraví svého nenarozeného dítěte.
  • Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře v HIV centru, aby mohl zvážit vhodný léčebný režim.
  • Stejně tak si promluvte se svým lékařem, pokud máte jakékoli dotazy k vaší léčbě nebo antikoncepci.

Úplné znění zprávy najdete na webu EMA (anglicky).

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.