Důležité upozornění pro HIV+ ženy, které plánují otěhotnět

Evropská léková agentura (EMA) vydala 18. května 2018 upozornění na možné zvýšené riziko vrozených vad lidského plodu u žen, které před početím nebo během těhotenství užívaly lék obsahující dolutegravir - tedy léky s obchodními názvy Tivicay a Triumeq. Předběžné údaje ukazují, že jejich užívání při léčbě HIV v době před těhotenstvím může zvýšit riziko vrozených vad, jako je např. spina bifida (rozštěp páteře).

Evropská léková agentura vydala v této souvislosti následující doporučení pro HIV pozitivní ženy:

  • Pokud užíváte dolutegravir a mohla byste otěhotnět, měla byste užívat účinnou antikoncepci.
  • Pokud užíváte dolutegravir a chcete otěhotnět, poraďte se s lékařem, zda léčba dolutegravirem je pro vás stále vhodná.
  • Pokud již jste těhotná a užíváte dolutegravir, měla byste jeho užívání konzultovat se svým lékařem. Nevysazujte si lék sama, bez konzultace s lékařem, mohla byste tím ohrozit své zdraví i zdraví svého nenarozeného dítěte.
  • Pokud jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte o tom svého lékaře v HIV centru, aby mohl zvážit vhodný léčebný režim.
  • Stejně tak si promluvte se svým lékařem, pokud máte jakékoli dotazy k vaší léčbě nebo antikoncepci.

Úplné znění zprávy najdete na webu EMA (anglicky).

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.