Hepatitida B může u osob žijících s HIV zvýšit riziko rakoviny

Velká evropská studie zjistila, že lidé žijící s HIV a zároveň hepatitidou B (HBV) mají větší riziko vzniku jiné než jaterní rakoviny ve srovnání s ostatními osobami žijícími s HIV. Autoři studie, kteří publikovali svá zjištění v časopise HIV Medicine, uvádějí, že lidé infikovaní současně HIV a hepatitidou B mohou potřebovat rozšířené testování pro některé z běžných rakovin. Studie zjistila, že frekvence výskytu jiné, než jaterní rakoviny, byla o 23 % vyšší u osob žijících současně s HIV a hepatitidou B než u osob žijících pouze s HIV.

Virová hepatitida (hepatitida B nebo C) zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu (nádoru jater). U osob pouze s hepatitidou B ukazují studie zvýšené riziko také jiných nejaterních rakovin, ale jak tomu bylo u HIV pozitivních s hepatitidou B, bylo dosud nejasné.

Aby tuto otázku prozkoumali, podívala se profesorka Amanda Mocroft z University College London společně s kolegy z EuroSIDA na skupinu HIV pozitivních ze skupiny EuroSIDA, u nichž bylo známo, zda mají či nemají hepatitidu B.

Studie prozkoumala 17 485 osob, které byly otestovány na povrchový antigen hepatitidy B (ukazatel chronické infekce) a měly záznam o vstupním počtu CD4 buněk a virové náloži. Skupina se skládala převážně z mužů (73 %), 39 % bylo zároveň infikováno hepatitidou C. Na antiretrovirové terapii bylo 84 % a nejčastěji zastoupená hodnota počtu CD4 buněk byla 440.

Přes 7 % osob ve skupině (1 269 osob, 7,2 %) mělo chronickou hepatitidu B a 931 z nich mělo alespoň jednou měřený pozitivní test HBV DNA, což ukazuje na množení viru HBV. Nejčastěji užívané léčebné režimy, které potlačují hepatitidu B, byly lamivudin, emtricitabin, tenofovir disoproxil nebo tenofovir alefenamid fumarát.

Mezi roky 2001 a 2019 se u 1 298 osob ve vzorku rozvinulo 1 360 nejaterních maligních onemocnění s incidencí 8,55 případů na 1 000 osob na roky sledování. Incidence byla vyšší u osob s hepatitidou B (10,54 vs. 8,42 osob na roky sledování). Analýza zohledňující demografické údaje, faktory související s HIV, kouřením a fibrózou jater ukázala, že osoby s hepatitidou B a HIV měly o 23 % vyšší incidenci nejaterních zhoubných nádorů.

Nejčastěji zastoupené rakoviny byly rakovina konečníku (188 případů), rakovina plic (147 případů) a non-Hodgkinův lymfom (131 případů).

Autoři studie uvádějí, že je zatím nejasné, proč HBV může vést k vyšší úrovni některých rakovin.

Chcete-li se vyhnout rizikům spojeným s hepatitidou B, nechte se očkovat.

Zkráceno a přeloženo zhttps://www.aidsmap.com/news/jan-2022/hepatitis-b-may-increase-cancer-risk-people-hiv

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.