HIV a COVID -19. Riziko je zřejmě nižší, než se čekalo

Na začátku epidemie COVID-19 se při nedostatku dat a studií o patogenezi tohoto onemocnění předpokládalo, že lidé žijící s HIV by mohli být kvůli snížené imunitě virem COVID-19 více ohroženi než zbytek populace. Následná sdělení zahraničních autorit (EACS - Evropská AIDS klinická společnost nebo BHIVA - Britské asociace pro HIV/AIDS) již připouštěla, že z terénu nejsou známa žádná data, která by svědčila pro častější výskyt nebo odlišný průběh infekce COVID-19 u osob žijících s HIV v porovnání se zbytkem populace. Obecně je závažnější průběh infekce COVID-19 spojen s vyšším věkem, mužským pohlavím a některými chronickými chorobami jako jsou kardiovaskulární nemoci nebo cukrovka.

Minulý týden se objevila další data ze Španělska, jedné z evropských zemí s nejvyšším výskytem epidemie, která dokonce naznačují, že u HIV pozitivních osob je riziko nákazy nižší než u zbytku populace. Zpráva ze Španělska rozděluje HIV pozitivní pacienty do tří skupin:

  • Pacienti s prokázanou virémií HIV (tj. pacienti s detekovatelnou virovou náloží HIV)
  • Pacienti s potlačenou virémií HIV (tj. pacienti s nedetekovatelnou virovou náloží HIV), ale se sníženou imunitou (počet CD4 buněk < 350/mm3)
  • Pacienti s potlačenou virémií HIV (tj. pacienti s nedetekovatelnou virovou náloží HIV) a dostatečnou imunitou (počet CD4 buněk > 350/mm3).

K 1.dubnu 2020 Španělsko registrovalo již přes 100.000 případů infekce COVID-19, přičemž u diagnostikovaných osob byla smrtnost 8,9%. Zároveň ovšem zcela neočekávaně španělští lékaři nezaznamenali ani u jedné z výše popsaných skupin HIV pozitivních pacientů vyšší riziko nákazy virem COVID-19, ani progresi do těžkých forem postižení plic (syndrom akutní dechové tísně – ARDS) u těch HIV pozitivních, kteří se virem COVID-19 nakazili. Z doposud neznámých důvodů se zdá, že riziko nákazy virem COVID-19 je u HIV pozitivních dokonce nižší než u zbytku běžné populace.

Některé dosavadní experimentální léčby infekce COVID-19 byly založeny na inhibitorech proteázy (PI), které se běžně používají při léčbě HIV infekce. Řada HIV pozitivních pacientů ovšem neužívá inhibitory proteázy, ale léky založené na jiné lékové skupině inhibitorů integrázy (INSTI), a přesto ani u nich nebylo zaznamenáno vyšší riziko nákazy COVID-19. Ochranný účinek PI proti nákaze COVID-19 se proto nezdá být věrohodným vysvětlením zjevně nižšího rizika nákazy u HIV pozitivních osob.

I když je informace ze Španělska dobrou zprávou pro HIV komunitu, samozřejmě neznamená, že lidé žijící s HIV jsou zcela imunní k infekce COVID-19. Dodržování všech preventivních opatření proti infekci COVID-19 je proto stále namístě.

Původní text publikovaný na Clinical Care Options HIV najdete zde:

https://www.clinicaloptions.com/hiv/conference-coverage/retroviruses-2020/european-perspectives/ct5/page-1.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.