HIV pozitivní budou v izraelské armádě vykonávat úřednické práce

Izraelská armáda chce v budoucnu odvádět i brance, kteří jsou HIV pozitivní. Současná medicína totiž umožňuje lepší péči o lidi s tímto virem v těle, a diagnóza tak již nemůže představovat překážku pro službu v armádě, uvedl vrchní armádní zdravotník Moše Pinkert.

"Nebezpečí nákazy ostatních vojáků je mizivě nízké," uvedl Pinkert. Lidé nakažení virem HIV však podle něj nebudou moci ani nadále působit v bojových jednotkách kvůli zvýšenému riziku vzniku krvácivého zranění. Službu budou moci ale vykonat na úřednických postech.

Dosud v Izraeli mladé lidi nakažené virem HIV při odvodu v 17 letech automaticky od branné povinnosti osvobozovali. Zhruba desítka HIV pozitivních ale i v současnosti v armádě slouží a to na dobrovolné bázi.
Služba v armádě podle Pinkerta zlepší také způsob, jakým se na lidi nakažené virem způsobujícím syndrom získaného selhání imunity (AIDS) dívá běžná společnost. "Pomůže to při boji proti sociálnímu stigmatu," uvedl.
V Izraeli platí branná povinnost pro muže i ženy. Zatímco muži stráví v aktivní službě povinně tři léta, ženy jen 21 měsíců.

Zdroj: Tyden.cz

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.