HIV za doby koronavirové pandemie

V souvislosti s pandemií COVID-19 vydala britská HIV asociace (dále jen BHIVA) doporučení, jak se zachovat s ohledem na HIV infekci. V době krize může dojít ke snížení personálních kapacit i laboratorního provozu, péče o HIV pozitivní může být pozměněna, nicméně by měla být zajištěna její návaznost.

HIV pozitivní zařazuje do tří kategorií:

  • lidé s HIV bez dalších rizikových faktorů nejsou ohroženi koronavirem více než HIV negativní
  • HIV pozitivní s CD4 pod 200 nebo HIV pozitivní bez léčby mohou být v riziku vážného onemocnění infekce COVID-19, a proto by měli důsledně dodržovat sociální odstup
  • HIV pozitivní s CD4 pod 50 nebo oportunní infekcí mohou být extrémně vnímaví vůči koronaviru, a proto by se měli aktivně chránit.

BHIVA zdůrazňuje, že by měla být zachována antivirová léčba pacientů, aby se předešlo nežádoucím škodám:

  • komplikaci imunosuprese včetně vzniku oportunních infekcí,
  • postupujícím novým nákazám virem HIV
  • rozvoji lékové rezistence, a tím omezení léčebného spektra.

Pro zdárnou léčbu by měla být monitorovaná dostupnost léčiv – v České republice ji zjišťovala Česká společnost AIDS pomoc a výpadek v dodání léčiv zatím nehrozí. V tomto směru doporučuje BHIVA nastavit jednoduchý mechanismus, jak v reálném čase označit jakýkoli problém v souvislosti s preskripcí nebo poskytováním základní péče.

Nedoporučuje se užívat antiretrovirotika pro léčbu onemocnění COVID-19, s výjimkou registrovaných klinických studií. Při léčbě tohoto onemocnění je zapotřebí ve všech případech zvážit přítomnost dalších přidružených onemocnění a základní zdravotní stav.

Může dojít k prodloužení kontrol stran léčby – zvláště u pacientů dobře spolupracujících, bez lékových interakcí nebo lékové toxicity. Také by nemělo docházet ke změnám léčby, pokud pro to nejsou vážné důvody (např. těhotenství, virologické selhání, významné toxicity léků). Vždy však dbejte pokynů svého HIV centra a ošetřujícího lékaře.

BHIVA doporučuje, aby se zredukovala zátěž kladená na laboratoře a testování virové rezistence by se mělo omezit na základní a nezbytné testování. Aby se uchovaly zásoby léků, mělo by se pokračovat v běžném režimu preskripce. Také se mohou objevit změny v intervalech kontrolních návštěv.

Více informací naleznete v původním dokumentu BHIVA na https://www.bhiva.org/file/5eac2b1e84f0f/BHIVA-interim-ART-guidelines-COVID-19-01052020.pdf.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.