Hrstka HIV pacientů se silným imunitním systémem se může přirozeně zbavit infekce HIV

Podle nového výzkumu může malé procento HIV pacientů přirozeně dosáhnout „funkčního vyléčení“ tím, že izolují virus do částí lidského genomu tak vzdálených, že není schopný se rozmnožovat. Jediná jiná známá léčba nabízející dlouhodobý ústup (tzv. remisi) infekce HIV byla výsledkem transplantace kostní dřeně u dvou osob. Nicméně transplantace jsou rizikové, drahé a nepředstavují reálnou možnost pro celosvětově odhadovaných 38 milionů osob s infekcí HIV.

Nedávno se objevil Brazilec, který se zbavil HIV infekce prostřednictvím kombinace antiretrovirových léků a nikotinamidu, aby vybudila prodlévající skrýše viru HIV v lidském genomu (pozn. informovali jsme v 43. čísle Pozitivně!). Nicméně výzkumníci jsou k prozatímním výsledkům skeptičtí a říkají, že je ještě příliš brzy dobrou zprávu potvrdit.

V současné studii publikované v Nature výzkumníci z Ragon Institute od MGH, MIT a Harvardu (mezi dalšími institucemi) diskutovali, jak využít „novou generaci sekvenování“, aby ukázali, jak méně než 0,5 % HIV infikovaných osob může přirozeně kontrolovat množení viru bez užití jakýchkoli léků nebo riskantního chirurgického zákroku.

Toto velmi malé procento pacientů, zvaných „elitní kontroloři“, může potlačit virus do toho, čemu vědci říkají „pouštní geny“. Díky silnému imunitnímu systému elitních kontrolorů se virus „schová“ ve vzdálených částech genomu, daleko od mechanismů, které lidské geny využívají k výrobě proteinů, vysvětlila Fox News Dr. Xu Yu, senior autorka výzkumu a výzkumnice v Ragon Institute. Yu řekla, že HIV je „velmi vychytralý k využití lidských mechanismů, aby se sám rozmnožil.“

Ostatní HIV pacienti mohou užívat antiretrovirovou léčbu (ART), někdy více než 20 let, ale Yu řekla, že nově mohou být využity metody pokročilé sekvenování k analýze pacientova virového profilu, aby se vidělo, kdy dosáhne stavu podobného tomu, který byl spatřen u elitních kontrolorů, takže by mohli přestat užívat léčbu a žít zdravý život.

Výzkumníci analyzovali 1,5 bilionu krevních buněk jedné HIV pacientky, 66leté Loreen Willenbergové z Kalifornie, u níž detekovali virus, i když byl defektní a porušený a neumožňoval vznik novému viru, uvedla Yu. Nicméně miliony buněk z pacientčina trávicího systému neprokázaly žádný virus. Navzdory obsáhlým analýzám využívajících několik doplňkových technologií, Yu uvedla, že tým se „nikdy nedozví pravdu“ a řekla, že pacient není „absolutně vyléčen“ z HIV, dokud není každá jeho buňka analyzována, aby byl virus detekován.

Ostatních 63 pacientů ve studii údajně zvládají infekci HIV bez medikace, taktéž potenciálně dosahujících „funkčního vyléčení“, dle New York Times. „Doufáme, že se nyní dozvíme z těchto studií, jak povzbudit imunitní systém u dalších pacientů tak, aby dosáhli stejného stavu [jako elitní kontroloři],“ řekla Yu. „Nepotřebujeme eliminovat každý jednotlivý virus z lidského genomu, abychom dosáhli funkčního vyléčení HIV.“

Přeloženo z: https://www.foxnews.com/health/hiv-patients-immune-systems-naturally

Připravila Veronika

Co je to genom? Genom představuje veškerou genetickou informaci jednoho organismu uloženou v DNA. Je to soubor všech genů (nositelů genetické informace) v těle.

Co je to sekvenování? Jedná se o pokročilou analytickou metodu ke „čtení DNA“, kdy se zjišťuje struktura DNA, jejímž výsledkem je přesné pořadí a složení jednotlivých stavebních kamenů DNA, tzv. nukleotidů.

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.