Jaký byl rok 2018 z pohledu předsedy spolku Roberta Hejzáka

Uplynulý rok byl pro pracovníky a podporovatele České společnosti AIDS pomoc ve znamení mnoha úspěchů. Podařilo se nám posunout diskuzi o neinfekčnosti úspěšně léčených pacientů (U=U) mezi českými lékaři i veřejností, rozhoupali jsme stojaté vody kolem PrEPu (od Nového roku bude profylaxe dostupná v českých lékárnách za novou nižší cenu kolem 1100 Kč) a otevřeli jsme checkpoint v Hradci Králové.

Postupně jsme spustili testování hepatitidy C (HCV), ve spolupráci s Iboys.cz pak program sebetestování HIV a také jsme zahájili program podpory uživatelů chemsexu. Povedlo se nám na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR znovuotevřít diskuzi na téma zrušení informační povinnosti HIV+ osob u lékařů. Důležitou a dobrou zprávou pro spolek je i nově podepsaná nájemní smlouva na užívání budovy Domu světla, kterou jsme před pár týdny uzavřeli s Městskou částí Prahy 8.

Pokud jste do činnosti spolku sami aktivně zapojeni, nebo nás jen sledujete zpovzdálí prostřednictvím našeho webu, sociálních sítí nebo zpravodaje Pozitivně!, o výsledcích naší práce zřejmě již víte. Budeme ale rádi, pokud se s námi podělíte i o svoje pocity z práce spolku a o nápady na nové projekty. Samozřejmě velmi uvítáme, pokud nám s naší prací i přímo pomůžete, každý nápad se cení a využijeme každého.

Bývá zvykem si do nového roku dávat předsevzetí. Ta naše nejsou malá. V příštím roce bychom rádi:

  • viděli v ordinacích HIV center nové Poučení pro nově diagnostikované pacienty, které vychází z nejnovějších vědeckých poznatků, nikoli z předsudků, moralizování a zastaralých informací;
  • rozšířili program podpory pro uživatele chemsexu, aby sex a intimita lidem víc dávaly, než braly;
  • zajistili výrazně širší dostupnost PrEP - snad i s příspěvkem veřejných financí - aby konečně i v Česku došlo k zásadnímu obratu v epidemii HIV;
  • zasadili se o změnu zákona o veřejném zdraví a dosáhli vypuštění informační povinnosti HIV pozitivních u lékařů;
  • rozšířili naši síť checkpointů na testování HIV, syfilis, HBV a HCV
  • neviděli žádný nový případ nesmyslné kriminalizace HIV pacientů;
  • zapojili do práce spolku stávající členy a zaujali nové dobrovolníky a příznivce.

Pokud byste Vy sami chtěli seznam našich cílů doplnit, ozvěte se (pozitivne@aids-pomoc.cz).

Dovolte mi popřát Vám příjemné předsváteční dny i závěr letošního roku a v roce novém nechť Vás provází štěstí, pevné zdraví a ať v něm zažíváte co nejvíc úspěšných událostí. Na viděnou se s Vámi všemi těším nejpozději na výroční členské schůzi na jaře příštího roku.

S přáním všeho dobrého Robert Hejzák, předseda spolku

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.