Jsem mladý, jsem gay a nebojím se HIV

Navzdory biomedicínským pokrokům v prevenci, detekci a léčbě HIV, stigma a stud okolo virusu stále brání lidem k převzetí iniciativy. Nejsem jedním z nich. Každý den je více než 5 700 osob nakaženo HIV - to je 240 nově infikovaných lidí každou hodinu. Celosvětově žije s virusem 35 miliónů osob, což se přibližně rovná populaci Kalifornie (asi každý osmý člověk z populace žijící ve Spojených státech amerických). I přes nárůst infekcí virem HIV, já se nebojím HIV. Tedy to přiznávám. Abych Vám to nyní více vysvětlil, nebojím se HIV, protože mám pod kontrolou svoje zdraví a status. Kdybych zjistil, že jsem pozitivní, byl bych plný úzkosti, ale určitě bych se nebál. Nejstrašlivější stránkou být HIV pozitivním, by se stal každodenní boj se stigmatem, nikoliv s lékařskými důsledky.

Levi Chambers

Originálně publikováno na stránkách Advocate.com 31. březen 2015 5:57 ET

Jsem dítě 90. let. Nenarodil jsem se v době začátku epidemie AIDS, ale viděl jsem film The Normal Heart - Stejná srdce (http://www.csfd.cz/film/311019-stejna-srdce/ ; http://en.wikipedia.org/wiki/The_Normal_Heart_(film) ), a tato zkušenost pro mě byla dostatečně traumatizující. Strach z HIV a AIDS byl v době 80. a 90. let logický. Ale 90. léta již jsou dávno za námi, bohužel s nimi přišel i bezpečný sex a proaktivní prevence. V jedné studii z Yalské univerzity, výzkumníci zjistili, že pouze 47% jejich vysokoškolských studentů používá kondom. A přesto, že Yale umožňuje testy na HIV zdarma, 39% z těchto studentů nebylo nikdy testováno.

S pokroky, které souvisejí s možnostmi testování HIV i skrze aplikaci pro chytré telefony (ano, již existuje taková aplikace), by se HIV infekce měla snižovat, není-liž pravda? Nikoliv. Mezi léty 2001 až 2011 ročně počet nově diagnostikovaných pacientů mezi gayi a bisexuálními muži ve věku od 13 do 24 let vzrostl o 132 procent. Tito diagnostikovaní se objevují jako část stigmatu spojovaného s HIV, které vytváří neurčitou chorobnou úzkost okolo testování, předcházení objevení a mohl by to být faktor vedoucí k nárůstu nových případů.

Kulturní intolerance vztahující se k sexu a sexualitě (speciálně sex mezi gayi) vytváří ostych, který obratem vzněcuje sociální stigma. Po 32 letech, strach ze společenských důsledků vyplývajících z příslušnosti k HIV, stále brání většině lidí ke zjištění jejich statusu.

Ačkoli pokrok v léčbě HIV roste exponenciálně, sociální, emocionální a kulturní vnímání možností léčby a prevence, se nezměnily. Stud a stigma ovlivňují skoro veškeré aspekty léčby a prevence, což bezohledně brání efektivitě lékařských pokroků. V uplynulých 30 letech naše společnost proměnila pohled na lidi s HIV ve smrtelné prokletí, a toto vnímání se musí změnit. Ano, bez léčby se tento virus může změnit v něco s fatálními komplikacemi. Ale pro většinu nemusí nastat takový případ. Pro ty osoby, u kterých se zahájí brzká léčba, může být život stejně dlouhý jako pro každého jiného člověka.

Ale musíte vědět, že to máte řešit. Chtěli byste vědět, zda máte nefatální rakovinu, syfilis nebo cukrovku? No jistě. Kdo by nechtěl? Navzdory značné pozornosti médií, stále panuje inspirující povědomí a vzrůstající stigma o tomto specifickém viru, což dokazuje, že se jedná o neuvěřitelnou výzvu.

Minulý říjen jsem se zapsal k sérii nazvané „31 dní PrEP“ pro web The Advocate. Je to zaměřené na užívání jedné anti-retrovirové medikaci - Truvada - při strategii známé jako před-expoziční prevence (pre-exposure prophylaxis) nebo PrEP (http://www.prepwatch.org/ ) u HIV negativních lidí pro předcházení infekci. Článek vyvolal živé debaty - některé podporovaly PrEP, zatímco jiné bouřlivě oponovaly s myšlenkou užívání jedné tablety denně jako preventivnímu opatření. Navzdory potenciálnímu PrEP dopadu na světovou krizi AIDS, lidé obviňovali The Advocate za popírání důležitosti bezpečného sexu a používání kondomů.

Jejich reakce reflektují jiné hledisko: Proč jsou někteří vášnivě proti něčemu, co brání možnému rozšíření potenciálně smrtelného viru? Já si myslím, že záporné odpovědi byly vcelku vedlejším důsledkem HIV stigmatu. Skrze klasifikaci HIV jako „gay nemoci“, kterou se promiskuitní muži nakazí, společnost tímto „tyto špinavé gaye“ označila pod značku spojovanou s veškerou HIV léčbou a možnostmi prevence. Třicet let poté, toto označení stále ovlivňuje náš vztah k HIV pozitivním lidem a naši schopnost bojovat se šířením této nemoci.

Máme štěstí, že žijeme ve světě, kde si můžeme vzít malou modrou tabletku a snížit tím riziko HIV infekce o 99 procent. Na rozdíl od 80. let, dnešní lékaři mohou vysledovat infekci z jediné kapky a s nemocemi vést boj, ve většině případů pouze s jednou kombinací léku denně. Při včasném zjištění a vyššími možnostmi léčby, HIV už není rozsudkem smrti. S moderní medicínou na naší straně a změně společenského chápání, můžeme vést HIV k vyhynutí. Ale než se tak stane, je třeba odhodit stigma a bojovat proti předsudkům točících se okolo lidí žijících s HIV.

Jako člověk žijící v tomto tisíciletí, mohu hrdě říci, že jsme tvrdohlaví, vzájemně propojení a úžasně tolerantní. Přesto jaksi akceptujeme stigma HIV z 80. let a stud spojený s touto pozitivní diagnózou. Kupodivu nemůžeme zapomenout na epidemii AIDS, která se udála ve Spojených státech (a stále existuje jinde), ale nepřijetí moderních medicínských pokroků k prevenci HIV je srovnatelné s neúčastí na Pride, protože se na něm v roce 1969 udál policejní zátah. Abychom mohli čelit vzrůstu infekce, je třeba překonat ostych spojený s HIV a vzdělávat nové generace tak, že v budoucnu se lidé budou cítit hrdí na to, že znají svůj status, i kdyby byl pozitivní.

Nebojím se HIV, protože je možné mu předcházet, detekovat jeho výskyt a léčit ho. Stigma éry AIDS je třeba oslabit a s patřičným šťouchancem, se můžeme všichni povznést nad kulturní ostych a inspirovat každého k převzetí iniciativy.

Levi Chambers je šéfredaktor Pride.com. můžete ho sledovat na Twittru: @LeviChambers

Zdroj URL: http://www.hivplusmag.com/stigma/2015/03/31/im-young-im-gay-and-im-not-afraid-hiv

Linky:

1] http://www.hivplusmag.com/
[2] http://www.amfar.org/worldwide-aids-stats/
[3] http://features.yaledailynews.com/blog/2015/01/23/sex-isnt-always-safe-at-yale/
[4] http://www.hivplusmag.com/research/2015/03/01/testing-there%E2%80%99s-app
[5] http://www.advocate.com/31-days-prep
[6] http://www.twitter.com/levichambers
[7] http://www.hivplusmag.com/hiv
[8] http://www.hivplusmag.com/prep
[9] http://www.hivplusmag.com/prevention-0


Obrázek č. 138
Obrázek č. 153

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.