Každý osmý gay/bisexuál v Londýně je HIV+

Až 13 procent gayů a bisexuálů v britské metropoli je dle zprávy Ministerstva zdravotnictví HIV pozitivních. V celém Spojeném Království se pak podíl HIV pozitivních mezi gay a bi komunitou pohybuje kolem 6 procent.

Listopadová zpráva britského Ministerstva zdravotnictví o stavu HIV infekce v zemi konstatuje, že MSM (muži mající sex s muži) tvoří cca 40 procent HIV pozitivních osob ve Spojeném Království (v ČR je to přes 60 procent). V zemi nyní žije kolem 43.500 HIV pozitivních MSM mužů, z čehož cca 7.200 (16 procent) o své nákaze neví.

Nejvyšší procento HIV pozitivních MSM mužů žije v Londýně, kde je v podstatě každý osmý gay/bisexuál HIV+. Dalšími problematickými místy s vysokým podílem HIV pozitivních jsou pak Brighton a Hove, Manchester, Salford, Luton a Slough.

Stejně jako v jiných zemích, i ve Spojeném Království považují za jednu z priorit snížit procento pozdních diagnóz. Zde sice procento stále klesá, nicméně ani tak nelze stav považovat za uspokojivý. A právě včasná diagnóza HIV pozitivních je základem pro jejich úspěšnou léčbu.

Tabulka ukazuje vývoj nově diagnostikovaných případu HIV+ osob v UK za období 2004-2013. Je z ní patrné, že sice roční celkový přírůstek postupně klesá, naopak podíl MSM (mužů majících sex s muži) stoupá. Relativně velmi nízké procento (na rozdíl od např. východoevropských zemí, především Ukrajiny) pak připadá na nitrožilní uživatele drog.

#image_description_80#

Tabulka celkových počtů žijících HIV+ osob v UK. Zde je vidět, že v případě heterosexuálů a žen mají značný podíl mezi HIV+ osoby afrického původu.

#image_description_81#

Zdroj: http://www.colourplanet.cz/

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.