Konopí pomáhá při neurologických poruchách souvisejících s HIV

Cílem výzkumu kalifornských vědců ze San Diega bylo zjistit, zda lze pomocí konopí zmírnit záněty související s nákazou virem HIV. Zaměřili se proto na účinky užívání konopí na cytokiny v mozkomíšním moku (CSF) a krevní plazmě u osob s HIV.

Během výzkumu měřili přítomnost zánětlivých cytokinů (interleukin [IL]-16, C-reaktivní protein [CRP], IL-6, protein interferon gamma [IP]-10, rozpustný CD14 a rozpustný typ II receptor faktorů nádorové nekrózy [sTNFRII]) v CSF a krevní plazmě u pacientů s HIV, kteří buď užívali, nebo neužívali konopí v různé míře.

Mezi účastníky studie bylo 21 HIV pozitivních a 35 pacientů s projevy nemoci (PWH) o věkovém průměru 45,4 let. Z toho 41 subjektů mělo zkušenost s konopím a 15 nikoli. V závěru se dozvíme, že „analýza faktoru biomarkerů v CSF závisela na faktorech CRP, IL-16 a sTNRFII, které se ve velkém odvíjely od toho, kdy subjekt užil konopí naposledy (nedávné užívání mělo vliv na zmírnění hodnot u faktoru 1, což mě za následek menší zanícení).“ Nedávné užívání konopí mělo dopad především na nižší přítomnost IL-16. Biomarkery v krevní plazmě závisely na faktorech sTNFRII a IP-10, které opět ovlivňovalo nedávné užívání konopí (pokud subjekt v poslední době konopí užíval, jeho zánětlivé markery byly menší).“

Abstrakt výzkumu končí těmito slovy: „Nedávné užívání konopí souviselo podle našich výsledků se sníženou přítomností zánětlivých markerů, a to jak v CSF, tak v krevní plazmě, nicméně na základě jiných vzorců. Výsledky studie odpovídají kategorizaci imunitních účinků konopí. Hlavní aktivní složky rostliny se velmi dobře rozpouští v lipidech a izolují v mozkové tkáni. Naše závěry tedy potvrzují, že konopí má protineurozánětlivé účinky, které mohou pomoci při léčbě neurologických poruch souvisejících s virem HIV.“

Odkaz na původní zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32554630/.Převzato z: https://magazin-legalizace.cz/konopi-potlacuje-zanetlivou-aktivitu-u-pacientu-shiv

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.