Kouření a HIV - 1. díl

Vzhledem k tomu, že úmrtnost související s AIDS klesla s užitím antiretrovirové terapie, ostatní příčiny úmrtí mimo AIDS jsou u osob žijících s HIV na vzestupu. U této skupiny je také mnohem vyšší výskyt kouření, které stojí za vyšší úmrtností a nemocností. Přinášíme vám proto seriál věnovaný tomuto rizikovému faktoru. Na úvod si shrneme, jaké nežádoucí účinky na zdraví má kouření s ohledem na HIV.

  • Onemocnění srdce a cév

Kardiovaskulární komplikace se staly hlavní příčinou nemocnosti HIV infikovaných v éře antiretrovirové infekce. I když je u HIV infikovaných vyšší riziko diabetu, poruch lipidového metabolismu a vysokého krevního tlaku, kouření cigaret je jednoznačným přispěvatelem k onemocnění srdce a cév. Data ukazují, že samotné kouření přispívá k vyššímu riziku infarktu myokardu. Mezi další onemocnění srdce a cév řadíme nejen cévní mozkovou příhodu, ale také poruchy potence (jak se říká, penis je barometrem zdraví).

  • Infekce dolních cest dýchacích

Studie ukazují jednoznačné spojení mezi kouřením a rizikem bakteriálního zápalu plic. Například ve studii SMART, kdy byli účastníci rozděleni do dvou skupin léčených bez přerušení a skupiny léčené s přerušením, pozorovali, že kouření bylo v obou skupinách nejsilnějším jednotlivým faktorem předpovídajícím rozvoj bakteriálního zápalu plic. Kuřáci infikovaní HIV měli také třikrát vyšší riziko hospitalizace kvůli pneumonii způsobené Pneumocystis carinii než HIV pozitivní pacienti, kteří nekouří.

  • CHOPN (chronické plicní obstrukční onemocnění)

Důkazy podporují zjištění, že zvláště plíce HIV pozitivních pacientů jsou náchylné ke škodlivým účinkům cigaretového kouře. Riziko CHOPN zůstává zvýšené i v éře antiretrovirové léčby u osob žijících s HIV, které kouří.

  • Zhoubné nádory

Existuje nespočet studií poukazujících na zvýšené riziko rakoviny plic mezi osobami žijícími s HIV. Ostatní zhoubné nádory spojené s HIV, jako anální rakovina nebo rakovina děložního čípku mají vyšší výskyt u HIV pozitivních kuřáků. Toto spojení bylo vysvětleno vyššími hladinami lidského papilomaviru (HPV), který byl zjištěn u kuřáků.

  • Změny imunity

Máme důkazy, že kouření cigaret ovlivňuje nežádoucím způsobem imunologickou odpověď na antiretrovirovou léčbu (ART). V dlouhodobé studii rozsáhlé skupiny osob s HIV zjistil Joseph G. Feldman se spolupracovníky, že kuřáci na ART v porovnání s nekuřáky, měli horší potlačení virové odpovědi, horší imunitní odpověď, vyšší riziko virového nárůstu a častější imunitní selhání.

  • Kvalita života a úmrtnost

Kouření u osob žijících s HIV nepřispívá pouze k výše zmíněným chorobám, ale má také dopad na kvalitu života. Ve studii J. Turnera například zjistili, že kouření bylo významně spjato s poklesem vnímání celkového zdraví, fyzické funkčnosti, tělesné bolesti, energie a rozumových funkcí.

V dalších dílech seriálu budeme zveřejňovat tipy, jak na boj se závislostí na nikotinu.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3132791/
Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.