Kouření a HIV 2 - Jak přestat kouřit

Klíčovou roli v boji proti závislosti na tabáku hraje motivace. Bez správné motivace se vám podaří jen stěží přestat kouřit. Jak ji najít? Jedním ze způsobů je sednout si s papírem po ruce a zamyslet se nad tím, co vám kouření přináší a co naopak bere. Papír rozpůlíte jednou svislou čarou a na jednu stranu si napíšete plusy a na druhou mínusy. Seznam pro a proti přitom nemusí být příliš dlouhý.

Na takovémto seznamu na předních příčkách velmi často figuruje zdraví. Někdo si může uvědomovat rizika kouření již na samém začátku, jiného k tomu mohou přivést až zdravotní komplikace. Nejčastějším onemocněním, na které kuřáci umírají, není obávaná rakovina plic, nýbrž onemocnění srdce a cév. Z toho vyplývají komplikace jako je infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Někdy se jako první známka narušení správné funkce cév objeví poruchy erekce. V takovém případě na nic nečekejte a zajděte si na vyšetření za vaším lékařem. Důvodem, proč přestat kouřit, může být také změna fyzické výkonnosti, zadýchávání se, což ovlivňuje celkový výkon u sportovců.

Samostatným důvodem souvisejícím se zdravím může být krása. Zdravá a mladistvá pleť prostě s kouřením dohromady nejde, stejně tak jako zdravé bílé zuby a nehty bez zažloutnutí. Pokud investujete do omlazujících krémů, uvědomte si, že kouření se na vráskách podepisuje mnohem více.

Nemalou motivaci představuje také finanční stránka kouření. Víte, na kolik vás kouření přijde? Schválně si to zkuste spočítat. Cena krabičky krát spotřeba na den krát počet dní, za které chcete ztrátu vypočítat. Ročně se náklady s kouřením cigaret mohou vyšplhat až do desetitisícových částek. Zkuste se zamyslet, co byste si místo toho mohli dopřát.

Někdo při boji s kouřením může zohlednit také sociální důvody – například v rodině či ve společnosti nemusí být druhým příjemné pobývat v přítomnosti kuřáků pro nepříjemný zápach a vystavení se pasivnímu kouření, při kterém nekouřící jedinci vdechují škodliviny z cigaret, což se také podepisuje na jejich zdraví. Pokud kouří v rodině rodiče, měli by si být vědomi toho, že tím zvyšují pravděpodobnost, že jednou budou kouřit i jejich děti.

Posledním aspektem, který zmíníme, je svoboda. Kouření je závislost vyvolaná nikotinem. Kouření jeví všechny známky závislého chování od bažení po cigaretě (tzv. craving), výskyt abstinenčních příznaků, když si nemůžeme zapálit, až vznik tolerance, která se projevuje potřebou neustálého zvyšování dávky. Ti, kdo si cení svobody, by se neměli nechat svazovat účinky drogy, v tomto případě nikotinu, a postavit se svojí závislosti čelem.

Poznáváte své důvody v některém z uvedených odstavců? Zkuste se nad tím zamyslet, je to základní předpoklad pro to, jak zatočit se závislostí na tabáku.

Připravila Veronika

Obrázek č. 217
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.