Kouření a HIV 3 - Jak přestat kouřit, kdo mi může pomoci?

V minulých dílech seriálu o HIV a kouření jsme si řekli o zdravotních rizicích kouření u osob žijících s HIV (zejména vznik srdečně-cévních onemocnění) a rozebrali možné motivace, které nás vedou k zanechání kouření (důvody zdravotní, sociální, finanční, ztráta svobody). Protože je člověk tvor společenský, povíme si v dnešním díle o tom, jakou roli mohou v našem záměru přestat kouřit hrát ostatní lidé.

Nejprve se zaměřme na odborníky v léčbě nikotinové závislosti. Máte několik možností, jak využít jejich odborných znalostí. Nejvhodnějším místem, kde řešit svůj problém s kouřením, jsou centra pro závislé na tabáku. Jejich přehled najdete na https://www.slzt.cz/centra/centra-pro-zavisle-na-tabaku#more-informations. V centru můžete využít individuální konzultace (některá centra nabízí i konzultace v menších skupinkách), kdy se vám věnuje proškolený odborník, který má na vás prostor a čas. Při vstupním pohovoru s vámi probere kuřáckou anamnézu (jak dlouho a kolik kouříte, předešlé pokusy přestat) a provede tzv. intervenci, během které vás poučí o průběhu léčby.

Součástí intervence je vysvětlení mechanismu závislosti, poučení o konkrétních zdravotních souvislostech, měření a hodnocení stupně závislosti a motivace, seznámení s relaxačními technikami, možnými bariérami a prevencí relapsu. Hlavní část intervence se zaměřuje na přípravu náhradních řešení, která použijte místo cigarety, a na která se budete přitom těšit. Výhodou centra pro závislé na tabáku je možnost předepsání účinných léčebných přípravků, které jsou vázány na lékařský předpis (např. lék Champix), a které vám následně uhradí vaše pojišťovna (ne všechny pojišťovny hradí příspěvek na léky předepsané jiným odborníkem – vždy prostudujte konkrétní podmínky vaší pojišťovny). Nevýhodou zmiňovaných center je pak jejich dostupnost, protože jsou koncentrovaná do větších měst.

Další odborníky na pomoc v léčbě nikotinové závislosti můžete najít mezi ambulantními specialisty, kteří jsou dostupnější i v menších městech (https://www.slzt.cz/centra/ambulantni-lekari#more-informations) nebo adiktologické ambulanci (https://www.slzt.cz/centra/adiktologicke-ambulance#more-informations), kde můžete probrat i závislosti na jiných látkách.

Samostatný program pro podporu nekuřáctví nabízí také Česká lékárnická komora. V lékárnách označených zeleným logem se Vám bude věnovat odborník – absolvent kurzu „Odvykání kouření v lékárnách“ garantovaného Českou lékárnickou komorou.

Nezapomínejme ale ani na podporu svých nejbližších. Svěřte se se svým plánem přestat kouřit někomu blízkému, u kterého je pravděpodobnost, že vás podpoří a bude mít pochopení pro vaši případnou rozmrzelost v době abstinenčních příznaků. Anebo ještě lépe: najděte si někoho, kdo je na tom podobně jako vy a právě se rozhodl zanechat kouření. Vzájemně se můžete motivovat nebo sdílet úskalí léčby.

V závěru zmiňme také možné pomocníky v elektronické verzi. Můžete si do mobilu stáhnout aplikaci Přestat kouřit, Quit now, Adiquit: Přestaňte kouřit aj. K dispozici je také Národní linka pro odvykání kouření, která je v provozu od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 na čísle 800 350 000 (https://www.bezcigaret.cz/).

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 203
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.