Kouření a HIV 3 - Jak přestat kouřit, kdo mi může pomoci?

V minulých dílech seriálu o HIV a kouření jsme si řekli o zdravotních rizicích kouření u osob žijících s HIV (zejména vznik srdečně-cévních onemocnění) a rozebrali možné motivace, které nás vedou k zanechání kouření (důvody zdravotní, sociální, finanční, ztráta svobody). Protože je člověk tvor společenský, povíme si v dnešním díle o tom, jakou roli mohou v našem záměru přestat kouřit hrát ostatní lidé.

Nejprve se zaměřme na odborníky v léčbě nikotinové závislosti. Máte několik možností, jak využít jejich odborných znalostí. Nejvhodnějším místem, kde řešit svůj problém s kouřením, jsou centra pro závislé na tabáku. Jejich přehled najdete na https://www.slzt.cz/centra/centra-pro-zavisle-na-tabaku#more-informations. V centru můžete využít individuální konzultace (některá centra nabízí i konzultace v menších skupinkách), kdy se vám věnuje proškolený odborník, který má na vás prostor a čas. Při vstupním pohovoru s vámi probere kuřáckou anamnézu (jak dlouho a kolik kouříte, předešlé pokusy přestat) a provede tzv. intervenci, během které vás poučí o průběhu léčby.

Součástí intervence je vysvětlení mechanismu závislosti, poučení o konkrétních zdravotních souvislostech, měření a hodnocení stupně závislosti a motivace, seznámení s relaxačními technikami, možnými bariérami a prevencí relapsu. Hlavní část intervence se zaměřuje na přípravu náhradních řešení, která použijte místo cigarety, a na která se budete přitom těšit. Výhodou centra pro závislé na tabáku je možnost předepsání účinných léčebných přípravků, které jsou vázány na lékařský předpis (např. lék Champix), a které vám následně uhradí vaše pojišťovna (ne všechny pojišťovny hradí příspěvek na léky předepsané jiným odborníkem – vždy prostudujte konkrétní podmínky vaší pojišťovny). Nevýhodou zmiňovaných center je pak jejich dostupnost, protože jsou koncentrovaná do větších měst.

Další odborníky na pomoc v léčbě nikotinové závislosti můžete najít mezi ambulantními specialisty, kteří jsou dostupnější i v menších městech (https://www.slzt.cz/centra/ambulantni-lekari#more-informations) nebo adiktologické ambulanci (https://www.slzt.cz/centra/adiktologicke-ambulance#more-informations), kde můžete probrat i závislosti na jiných látkách.

Samostatný program pro podporu nekuřáctví nabízí také Česká lékárnická komora. V lékárnách označených zeleným logem se Vám bude věnovat odborník – absolvent kurzu „Odvykání kouření v lékárnách“ garantovaného Českou lékárnickou komorou.

Nezapomínejme ale ani na podporu svých nejbližších. Svěřte se se svým plánem přestat kouřit někomu blízkému, u kterého je pravděpodobnost, že vás podpoří a bude mít pochopení pro vaši případnou rozmrzelost v době abstinenčních příznaků. Anebo ještě lépe: najděte si někoho, kdo je na tom podobně jako vy a právě se rozhodl zanechat kouření. Vzájemně se můžete motivovat nebo sdílet úskalí léčby.

V závěru zmiňme také možné pomocníky v elektronické verzi. Můžete si do mobilu stáhnout aplikaci Přestat kouřit, Quit now, Adiquit: Přestaňte kouřit aj. K dispozici je také Národní linka pro odvykání kouření, která je v provozu od pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 na čísle 800 350 000 (https://www.bezcigaret.cz/).

Připravila Veronika

Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 213
Obrázek č. 169
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.