Lepší zdraví pacientů

PO NĚKTERÝCH LÉCÍCH NA HIV SE NEPŘIBÍRÁ

V článku, který vyšel v časopise The Lancet HIV, byly otištěny výsledky dvou studií, DRIVE-FORWARD a DRIVE-AHEAD, zkoumajících dlouhodobou účinnost léčby HIV doravirinem ve spojení s dalšími léky. Studie sledovaly účinnost léčby po dobu 192 týdnů a poskytly nové informace o účinnosti léčby po 96 týdnech.

Tyto studie poskytují delší a rozsáhlejší sledování účinnosti léčby tímto přípravkem než předchozí práce. Zjistilo se, že léčba byla dlouhodobě účinná a důvody k přerušení léčby byly vzácné.

Další výzkumy a data z praxe naznačují, že se jedná o účinný preparát při kombinaci s jinými druhy léků na infekci HIV. To z něj dělá vhodnou volbu pro lidi s HIV, kteří začínají léčbu nebo mění svůj léčebný režim.

Pokud jde o metabolické zdraví, doravirin se zdá být nadějnou možností zejména pro lidi s HIV, kteří mají problémy s váhou, obezitou nebo poruchami metabolismu. Nicméně je třeba brát v úvahu i další faktory, jako jsou vedlejší účinky dalších léků používaných v kombinaci. Možným vedlejším účinkem doravirinu mohou být změny rozumových funkcí.

Na závěr můžeme shrnout, že doravirin představuje cennou možnost léčby infekce HIV, která přináší výhody z hlediska účinnosti a možného zlepšení metabolického zdraví pacientů.

Zdroj: https://bit.ly/Lancet_Doravirin

PŘIPRAVILA VERONIKA

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.