Manifest k prevenci HIV

ČSAP se připojuje k celosvětové diskuzi o roli antiretrovirových léků v prevenci šíření HIV. Jedno z možných užití těchto léků je v tzv. pre-expoziční profylaxi (PrEP). Pre-expoziční profylaxe znamená preventivní užívání antiretrovirových léků s cílem snížit riziko infekce u HIV negativních osob, které byly vystaveny HIV. V roce 2010 vydal americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) souhlas s užíváním léku Truvada® pro PrEP. V Evropě není užití tohoto léku pro profylaktické účely zatím povoleno s výjimkou osob zařazených do výzkumných studií. V nedávné době dvě významné evropské studie – anglická studie PROUD a francouzská studie IPERGAY – prokázaly doposud nejvyšší účinnost PrEP mezi podobnými studiemi. Tyto výsledky jsou průlomové. Vydání evropské licence pro užití Truvady®, která byla v USA schválena jako prostředek PrEP již před třemi lety, a kterou dnes v USA užívá přinejmenším 12 500 osob, je opožděné.

Uvědomujeme si, že vydání licence a zavedení PrEP v Evropě vyvolá řadu otázek. Komu bude profylaxe indikována? Jakým způsobem bude PrEP distribuována a kým? Kolik bude PrEP stát a kdo ji zaplatí? Jak ovlivní profylaxe současnou strategii HIV prevence? Každé z těchto témat otvírá diskuzi, každé z nich má ovšem i řešení.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. se hlásí k evropskému „Manifestu k prevenci HIV: je čas zavést pre-expoziční profylaxi“ a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby neprodleně zřídilo pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit podmínky pro zavedení PrEP v České republice. Pre-expoziční profylaxe nabízí nové možnosti v HIV prevenci, které je potřeba využít. Česká republika nesmí zůstat stát stranou!

TISKOVÁ ZPRÁVA

Preventivní užívání léků pomáhá ochránit před HIV. Česká společnost AIDS pomoc žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby novou metodu zavedlo i u nás.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s. se připojila k evropskému „Manifestu k prevenci HIV: je čas zavést pre-expoziční profylaxi“ a žádá Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby zřídilo pracovní skupinu, jejímž cílem bude připravit podmínky pro zavedení profylaxe v České republice.

Některé antiretrovirové léky používané k léčbě infekce HIV totiž zároveň dokáží nákaze virem HIV zabránit. Účinnost pre-expoziční profylaxe prokázaly i dvě nové zahraniční studie - anglická studie PROUD z University College London a francouzsko-kanadská studie IPERGAY vedená pařížskou univerzitou Hôpital Saint-Louis. Jejich výsledky jsou průlomové. Preventivní užívání antiretrovirotik dramaticky snižuje u HIV negativních osob možnost nákazy HIV, například při nechráněném pohlavním styku.

Už v roce 2010 vydal americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) souhlas s využitím léku Truvada® pro pre-expoziční profylaxi. V USA užívá prostředek přibližně 12 500 lidí, zatímco vydání evropské licence pro užití Truvady® je opožděné. V Evropě není lék pro tyto účely povolen s výjimkou osob zařazených do výzkumných studií.

PrEP by neměla být náhradou za dosavadní způsoby prevence HIV, zejména užívání kondomu při pohlavním styku, ale jejím účinným doplňkem. „Uvědomujeme si, že vydání souhlasu regulátora pro užití antiretrovirotik v pre-expoziční profylaxi vyvolá řadu otázek. Komu bude profylaxe indikována? Jakým způsobem bude distribuována a kým? Kolik bude stát a kdo ji zaplatí? Každá z těchto otázek má ale i odpověď. Doufáme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zareaguje na aktuální situaci, zahájí diskuzi s odborníky a využije nové možnosti HIV prevence, aby zabránilo šíření onemocnění,“ řekl Robert Hejzák z České společnosti AIDS pomoc.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.