MUDr. Z. Jágrová: "Každý HIV+ je infekční"

Přinášíme vám celý rozhovor s pražskou hygieničkou, jehož část jsme zveřejnili v aktuálním čísle POZITIVNĚ!

Z jakého důvodu podala pražská hygiena 30 trestních oznámení na HIV pozitivní, kteří se sami po své diagnóze nakazili i další pohlavně přenosnou nemocí?

"Z důvodu zákonné povinnosti, protože zjistila, že HIV pozitivní, kteří nemají dodržovat sexuální abstinenci, ale mají se zdržet přenosu infekčních onemocnění, se v průběhu jednoho roku nakazili až šesti pohlavně přenosnými nemocemi."

Lze podle vás obecně říct, že pozitivní člověk, který se nakazí další pohlavní chorobou, mohl sám někoho nakazit? A to i když je úspěšně léčen? Nebo když měl pohlavní styk jen s dalšími HIV+ osobami?

"Samozřejmě, pohlavní styk bez ochrany s dalšími HIV pozitivními osobami se nedoporučuje, protože může dojít ke koincidenci toho viru. Každý HIV pozitivní člověk je potencionálně infekční a má různý stupeň nakažlivosti. Řekla bych, že v průběhu léčby může kdykoli kohokoli nakazit."

Syfilis i kapavku lze podle obecně dostupných informací přenést i jinak než pohlavním stykem, například vzájemnou masturbací nebo vášnivým líbáním. Je v této souvislosti tedy možné považovat nakažení některou z těchto nemocí za případné protiprávní jednání spojené s rizikem přenosu HIV?

"Způsob přenosu, který popisujete, se samozřejmě uvádí v literatuře, ale v realitě není v podstatě téměř možný, je to zcela výjimečné a vždy tam musí být ještě nějaký další faktor, aby k přenosu onemocnění došlo."

Na jakých důkazech nebo indiciích stojí vaše podezření, že dotyční mohli někoho nakazit virem HIV? Máte informace, že těch 30 mužů mělo nechráněný pohlavní styk a že tento styk měli s negativní osobou?

"Pokud by měli chráněný pohlavní styk, nemohli se nakazit jinými sexuálně přenosnými nemocemi."

V HIV+ komunitě se po zveřejnění třiceti obvinění objevují obavy jít se testovat, aby dotyční neskončili v cele. Nehrozí, že tento krok sice sníží počet odhalených případů syfilidy a kapavky, ale naopak naroste počet případů skrytých a tyto nemoci se budou ještě víc šířit?

"Nevím, jakou máte informaci, že v HIV komunitě se objevují obavy. Zatím nedošlo k žádnému poklesu testování jak na sexuálně přenosné nemoci, tak HIV infekci, takže to jsou jenom slova, která HIV komunita používá k tomu, aby nějakým způsobem znevážila náš postup."

HIV pozitivní dlouhodobě bojují se stigmatizací a pro většinu z nich je to dnes větší problém než samotná léčba, která v současné době dokáže držet imunitní systém prakticky v normálu a délka dožití se velmi přibližuje zdravé populaci. Komunita pozitivních se obává, že tento krok hygieny může naopak přispět k opětovnému posílení společenského stigmatu vůči pozitivním. Jaký je váš názor?

"Hygienická stanice hlavního města Prahy nikdy nestigmatizovala HIV pozitivní, nikoho z nich. Naopak jsme se jim snažili býti oporou v různých situacích, které museli řešit, takže já se nedomnívám, že podání trestního oznámení na 30 osob, kteří onemocněli sexuálně přenosnými nemocemi, nějak stigmatizuje HIV komunitu."

Jde spíše o to, že lidé toho hodně viděli v médiích, kde to bylo podáno tak, že 30 lidí záměrně šířilo HIV.

"V žádném případě jsme to tak nikde neventilovali, vždycky bylo uváděno, že to je jen část. Za rok je asi 120 nebo 130 nově diagnostikovaných na území hlavního města, takže toto je tak čtvrtina. Nicméně, zatím se za předchozích 10 let nakazilo jinou sexuálně přenosnou nemocí asi tak 10 lidí ročně, v minulém roce to byl trojnásobek. V chování HIV komunity se zřejmě něco změnilo a my bohužel máme povinnost to řešit. Proto jsme to řešili způsobem, jaký nám legislativa ukládá."

Lze očekávat, že bude pražská hygiena i v budoucnu podávat trestní oznámení na HIV pozitivní?

"Jestliže je legislativa jednoznačně daná a nezmění se, já sama nemohu říct, že na HIV pozitivní trestní oznámení podávat nebudeme, ale na nemocné tuberkulózou a žloutenkou ano. To prostě nejde, musíme přistupovat ke všem stejně."

Je zřejmé, že současná prevence HIV v ČR selhává, počty nově infikovaných rostou. Co je podle vás potřeba v prevenci dělat jinak, aby konečně došlo ke snížení počtu nových nákaz?

"Podle mě je třeba prevenci cílit na homosexuální komunitu, protože ta má největší nárůst HIV pozitivity. Zřejmě nejvhodnějším postupem by bylo zacílitprávě na tuto komunitu. Domnívám se, že programy zacílené na mladistvé poměrně plní svou funkci. Nicméně tato komunita si žije svým životem a není ochotna podrobit se edukaci. Zároveň některé návody, které dostávají, nejsou v souladu s legislativou.Domnívám se, že nejdůležitější je nějakým způsobem podchytit homosexuální komunitu, což je hrozně těžké."

Zahraniční odborná literatura vesměs uvádí, že přenos HIV je potřeba dekriminalizovat. Ve vztahu k prevenci má podle zkušeností ze Západu přesně opačný výsledek – snižuje ochotu lidí testovat se, čímž může přispět k dalšímu šíření HIV v populaci. Není tedy praktičtější zaměřit úsilí spíš na prevenci?

"Samozřejmě ano. Ale Hygienická stanice hlavního města Prahy nemůže preventovat HIV pozitivní komunitu gayů. Tato komunita gayů se obtížně preventuje, obtížně se preventuje i Dům světla, který opakovaně nebyl úspěšný v preventivních aktivitách. Samozřejmě pokud by existoval schopný model prevence gay komunity před infekcí HIV, dávno už ho provozuje Dům světla. Bohužel žádný takový úspěšný model v našich podmínkách neexistuje. My jsme nezvažovali, jestli je naše působenívýchovné. My jsme konali, jak nám legislativa ukládá. V tomto ohledu já nemám možnost s tím manévrovat."

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.