Na život a jeho překážky nemusíte být sami

Služba Kontakt+

Život s HIV diagnózou sebou nese mnoho změn. Ne vždy je jednoduché žít zcela normální život jako předtím. Okolnosti spojené s tímto onemocněním ovlivní nejen samotného pacienta, ale i jeho blízké okolí a rodinu. O službě Kontakt+, jejímž cílem je lidem žijícím s HIV a jejich blízkým poskytnout psychickou a sociální podporu, jsme si povídali s Alicí Urbancovou, sociální pracovnicí České společnosti AIDS pomoc a vedoucí této služby.

Alice, od kdy služba Kontakt+ vlastně funguje?

Služba existuje už od roku 2021, kdy jsme ji začali představovat veřejnosti a byla v pilotním provozu v rámci inovativního projektu Evropského sociálního fondu. Počátkem roku 2022, byla zapsána do registru poskytovatelů sociálních služeb jako sociální rehabilitace. Teď už jede v plném režimu. Od zahájení pilotního provozu na podzim 2021 jsme podpořili už téměř padesát klientů s různými psychickými, sociálními, zdravotními a právními problémy.

Každá sociální služba má nějaký veřejný závazek, tedy vlastně to, na co se zaměřuje. Co je hlavním cílem služby Kontakt+?

Hlavním cílem služby Kontakt+ je řešení a prevence sociálního vyloučení lidí žijících s HIV, jejich blízkých a rodin z běžného života. Bohužel zatím žijeme ve společnosti, která není k lidem s HIV moc tolerantní. V okamžiku, kdy tito lidé svou diagnózu zveřejní, setkávají se s určitou stigmatizací a diskriminací ve všech sférách svého života. Pokud diagnózu nezveřejní, mohou mít zase vnitřní problémy, psychické potíže. Naším cílem je těmto lidem a jejich nejbližším nabídnout širokou škálu psychické a sociální podpory tak, aby byli schopni žít normální život.

Zmínila jste diskriminaci. Je stále tak silná, jako bývala v minulosti? Bylo z tohoto pohledu nutné takovou službu vůbec založit?

Když se bavíme o zmírňování diskriminace a stigmatizace, je to většinou ve společenském kontextu, v tom, jak široká společnost deklaruje svůj vztah k lidem žijícím s HIV. Důležité je ale brát v úvahu, s čím se lidé s HIV potom opravdu setkávají. Na co narážejí v práci, u lékaře, ale i ve svých rodinách. Jak se sami cítí, jak prožívají svou diagnózu, jaké mají strachy a obavy co se stane až přijdou žádat o práci nebo k lékaři. Nejčastěji se setkávají se skrytou diskriminací a strachem z nákazy, který je obvykle spojen s obyčejnou nevědomostí. Veřejnost zaznamenala kampaně týkající se HIV v 90. letech 20. století, ale od té doby většina lidí žije v tomto směru v informačním vakuu. Často netuší, že na HIV dnes nemusíte umřít, ale můžete prožít normální život, mít zdravou rodinu. Možná ani to, že lidé s HIV pro ně nejsou v běžném kontaktu nijak nebezpeční. A to jsou všechno důvody, proč rozhodně dává smysl takovou podporu nabízet.

Můžete nám popsat, jak služba funguje a komu je určená?

Jedná se o ambulantní službu. První kontakt, jak se k nám lidé dostanou, je většinou telefonický či email. Mohou přijít také osobně do Domu světla. V první fázi si vyjasníme situaci, v jaké se nacházejí, a co pro ně můžeme udělat. V rámci služby máme své psychoterapeuty, psychology, právníka, komunitního pracovníka, adiktologa, ale máme i externí spolupracovníky jako je sexuolog, psychiatr apod. Spolupracujeme s HIV centry nemocnic po celé republice. Navíc jsme úzce napojeni na HIV+ komunitu a jsme schopni klientům zprostředkovat autentické informace o životě s HIV.

Všichni odborníci jsou k dispozici jak HIV pozitivním lidem, tak jejich blízkým. Může to být partner, partnerka, může to být širší rodina, ale mohou to být třeba i bratranci, známí, kamarádi, kolegové z práce. Běžné vztahy HIV pozitivního člověka se velmi často vinou diagnózy naruší, změní se, jak se v nich lidé cítí, a to i se svými nejbližšími. Vznikají různé strachy na obou stranách. Proto se nám mohou ozvat jak lidé žijící s HIV, tak jejich rodinní příslušníci, partneři, kolegové. Rádi je podpoříme.

Máte nějaké věkové kategorie, hranice těch, kteří se vám mohou ozvat?

Věkově nejsme omezeni. V tuto chvíli máme v rámci služby zaregistrovanou skupinu od šestnácti let do nekonečna. Ozývají se ale výhradně dospělí lidé nad osmnáct let. Přibývá HIV pozitivních seniorů. Senioři mají své specifické potřeby, v rámci rozvoje služby se snažíme být schopni reagovat i na ně.

Zmiňovala jste, že ve vašem týmu jsou psychologové, sexuologové, právník. Pojďme se podívat podrobněji na služby, které nabízí Kontakt+. Pojďme začít třeba psychologickou krizovou pomocí? Co od ní mám jako lajk očekávat?

Nově diagnostikovaní lidé procházejí většinou psychickým otřesem a krizí, která může být velmi vážná. Mívají obavy, jestli jim v takové chvíli bude rozumět běžný psycholog. Většina našich klientů je zároveň i z gay komunity, takže mají obavy ze stigmatizace nebo minimálně nepochopení svých problémů. My s lidmi žijícími s HIV a s gay komunitou pracujeme dlouhodobě, umíme s nimi mluvit o jejich problémech. V první fázi jde především o to, dát jim najevo, že se svým problémem nejsou sami a že jim skutečně někdo rozumí, že víme, o čem mluví, a že jejich problém známe.

Pro klienty tu jsme od prvního okamžiku, kdy se svou diagnózu dozví. Jsme schopni jim pomoci s přijetím diagnózy, s její komunikací a s pohledem na to, co to znamená být dnes v Česku HIV pozitivním člověkem. Máme informaci o různých společenských sférách, jak se na lidi žijící s HIV kde nahlíží, a zároveň jsme jim schopni zprostředkovat zkušenost, že jejich diagnóza není fatální. Ve chvíli, kdy se HIV objeví včas a reagují lékaři i pacient nasazením léčby, tak člověka pravděpodobně čeká plnohodnotný, běžně dlouhý život. Stejně jako bez HIV pozitivity. To jsou informace, které můžeme klientům a jejich blízkým okamžitě předat. Poté samozřejmě záleží na tom, jak se oni s novou situací dokážou vypořádat, jak rychle jsou schopni ji přijmout. My jim proto nabízíme i dlouhodobější kontakt s psychologem nebo s psychoterapeutem tak, aby se všechny oblasti, které jsou citlivé, narušené, ale i třeba ty, které byly problémové už před diagnózou, začaly odpovídajícím způsobem odborně řešit.

Jak pomáháte lidem v sociální oblasti?

V Domě světla provozujeme azylový dům, který je určený pro sociálně slabší skupinu HIV pozitivních lidí. Zároveň poskytujeme základní sociální poradenství všem lidem bez rozdílu. Pomáháme např. se získáváním sociálních dávek, se zprostředkováním zdravotní péče, snažíme se pomáhat i s umístěním např. do sociální péče, což je ale v případě HIV pozitivních lidí velký problém. Stále hledáme cesty a strategie, jak v tomto ohledu pomáhat, ať už se to týká získání podpory pečovatelské služby, umístění do domova seniorů nebo třeba domovů, kde se starají o lidi s nějakým zdravotním problémem.

Máme co nabídnout jak těm, kteří jsou v sociální nouzi, tak těm, kteří svůj životní standard mají někde úplně jinde, žijí plnohodnotný život, jsou zajištěni, ale bojují s problémem stigmatizace a třeba i s pocitem vlastního selhání.

Zaujalo mě, že nabízíte také možnost komunitní podpory. To znamená, že spojíte nově diagnostikovaného s někým, kdo již je diagnostikovaný delší dobu a má s HIV+ zkušenosti?

Ano, tak to je. Již léta provozujeme komunitní program Buddy (Parťáci). Program je zaměřen na vyhledávání HIV pozitivních dobrovolníků, kteří pomáhají dalším HIV pozitivním lidem. Kromě toho, že jim rádi předají své zkušenosti, jak se dá žít s HIV, mohou je v začátcích, než si začnou být jisti sami sebou a získají vlastní zkušenosti, doprovodit například na úřad, k lékaři.

Zmiňovala jste také, že nabízíte právní podporu. Znamená to, že právník je schopen pomoci v případech, kdy jsou lidé diskriminováni v nějakých určitých oblastech a lze to tedy řešit právními kroky?

Přesně tak. Naši právníci se zabývají touto problematikou řadu let, takže jsou velmi zkušení. Mohou se na ně obrátit všichni, kdo mají pocit, že jsou kvůli své HIV pozitivitě nějak poškozeni na svých právech, diskriminovaní. Pokud se to týká i vás osobně, neváhejte a kontaktujte nás.

Jak se tedy s vámi klienti mohou spojit a zapojit se do programu Kontakt+?

Zájemci se mohou ozvat na telefonní číslo +420 775 764 414 nebo na emailovou adresu kontakt@aids-pomoc.cz. Najdou nás také na webové stránce www.hiv-komunita.cz/kontakt.

Připravila Markéta

Obrázek č. 239
Obrázek č. 206
Obrázek č. 117

Odešlete SMS ve tvaru:

DMS AIDSPOMOC 30
DMS AIDSPOMOC 60
DMS AIDSPOMOC 90

na číslo: 87 777
Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
ČSAP obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Službu Dárcovské SMS zajišťuje
Fórum dárců.

Obrázek č. 208
Obrázek č. 224

Program pomoci uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, prevence a léčba HIV/AIDS) na území hl. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Podcast Život plus
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost
a na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v oblasti zdravotnictví (testování, preve-
nce a léčba HIV/AIDS) na území l. m. Prahy pro rok 2023 – UNICEF

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.