Náměstek Vrubel reaguje na naše obavy ve věci lékového záznamu

Česká společnost AIDS pomoc společně s dalšími pacientskými organizacemi vyjádřila obavy ze zneužití nebo úniku informací o zdravotním stavu z nyní připravovaného a Poslaneckou sněmovnou projednávaného Lékového záznamu. Na obavy reagoval emailem náměstek ministra zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel. Email je redakčně krácen o úvodní pasáž.

První věcí je potvrzení charakteru lékového záznamu. Otevřeně a transparentně všude opakujeme, že lékový záznam není nic jiného, než prostý náhled do údajů, které jsou uloženy v centrálním úložišti elektronických receptů (CÚER). Lékový záznam není žádná databáze, která by obsahovala nějaká data. Lékový záznam je pouze služba - jakési "okno", které nahlíží do CÚER na recepty, které jsou v CÚER uložené. Tato služba umožňuje jen přečíst oprávněným uživatelům, kdo předepsal eRecept, danému pacientovi, co na něm bylo předepsáno, co bylo v lékárně vydáno a kým. Tedy vybraná data z CÚER. Tato služba má své oprávněné uživatele (pacient - pouze data o svých receptech a svých lécích; lékař - pouze data o svých pacientech, kterým již v minulosti předepsal eRecept a kterým poskytuje zdravotní službu; a lékárník - pouze jednorázově data o pacientovi, kterému v danou chvíli vydává lék na eRecept a zjišťuje, co všechno už pacient užívá). Fungování této služby bude moci každý pacient znemožnit (opt-out) - tedy žádný lékař ani žádný lékárník žádná data v CÚER neuvidí. Nebo bude možné tuto službu omezit - pacient jmenovitě vybere jen konkrétního lékaře, který se na data bude smět podívat, ale ostatní nikoliv.

Jelikož je lékový záznam "oknem" do CÚER, je zřejmé, že pokud v CÚER nějaká data nejsou, tak lékový záznam je nezobrazí. Jinými slovy, lékový záznam je schopen zobrazit jen data, která se do CÚER vkládají - tedy data z elektronických receptů.
Tzv. centrové léky ale nejsou předepisovány na eRecept, resp. ani na listinný recept. V souladu se současnými právními předpisy jsou předepisovány na tzv. žádanku, což je jiný druh lékařského předpisu. Žádanku vystavuje pracoviště zdravotnického zařízení a je vystavena směrem k lékárně, lékárna dodává (měla by podle zákona dodávat) zpět rovnou na pracoviště a pracoviště lék podává / poskytuje pacientovi. Tato logistika předepsání léku - odeslaní léku lékárnou na pracoviště - podání pacientovi se odehrává na základě žádanky (listinné či elektronické), avšak ve většině případů jen interními komunikačními kanály v rámci zdravotnického zařízení. I když jsou dnes někde žádanky elektronické, jsou to pouze interní elektronické pokyny jednoho pracoviště (specializované centrum) jinému pracovišti (lékárně). Musejí se samozřejmě evidovat a archivovat a podléhají kontrole, avšak podstatné je, že tyto záznamy nejsou nikde za celou ČR centralizovány. Tedy nejsou ani evidovány v CÚER (CÚER je úložiště receptů, nikoliv žádanek). Takže přestože je lék v souladu s platnou legislativou předepsán a podán pacientovi, údaj o něm není v CÚER. A protože není v CÚER, lékový záznam, který je "oknem" do CÚER, takový údaj nezobrazí. Toť vysvětlení, proč centrové léky (ale třeba i vakcíny nebo volně prodejné léky) nebudou v lékovém záznamu zahrnuty.
Samozřejmě že to není ideální stav. Bude pokračovat naše snaha o rozšíření náhledu preskripce i na další kategorie léčiv, ne jen těch, které byly předepsány na eRecept. K tomu nás ale čeká spousta práce. Nejdříve budou muset být vyvinuty cesty, jak získat údaje o preskripci dalších kategorií léčiv (léky předepsané na recepty s modrým pruhem, léky předepsané na žádanky, apod.). A teprve poté, kdy takové údaje někde centrálně budou k dispozici, a budou garantované a propojitelné na unikátního pacienta, pak bude možné lékový záznam rozšířit, aby nebyl oknem jen do CÚER, ale i do jiných databází. Na tom budeme pracovat (jako první pracujeme již nyní na náhledu na preskripci návykových látek a opiátů předepisovaných dnes na listinné recepty s modrým pruhem), avšak toto není ambicí sněmovního tisku 302, na to budou potřeba další zákonné změny v budoucnu.
Druhá moje poznámka se týká jednoduchého způsobu realizace vystoupení ze systému lékového záznamu, tedy využití "opt-out" režimu. Jak sám píšete, požadujete "přímý chráněný elektronický přístup do systému, aby se pacient mohl odhlásit sám". Podle mého názoru tento nástroj máme.
Zmiňovaný model dopisu s úředně ověřeným podpisem pacienta je pouze záložní a rozhodně námi nepreferovaný způsob vyjádření nesouhlasu s nahlížením do lékového záznamu. Vždy jsme říkali, že primární cestou opt-outu je elektronický pokyn. Ten bude umožněn přímo v internetové aplikaci lékového záznamu každému pacientovi. Jinými slovy, každý pacient, který má přístup do svého lékového záznamu, bude moci jednoduše a přímo jedním kliknutím zakázat nahlížení lékařů a lékárníků do jejich lékového záznamu. Bez žádného dalšího papírování.
Přístup do aplikace lékového záznamu může pacient získat různými způsoby:

  • pokud má elektronický občanský průkaz s čipem, nepotřebuje nic více. Elektronický občanský průkaz s čipem, který již od loňského roku dostávají všichni občané ČR při výměně starých nebo ztracených OP, umožňuje přímou online zabezpečenou komunikaci se státními úřady. Stačí si pořídit čtečku (cca 200 až 300 Kč), do které se zasune a propojí přes usb kabel s počítačem. Poté je možnost již napřímo komunikovat s různými státními portály, včetně portálu SÚKL, na kterém běží aplikace lékový záznam pacienta. Po přihlášení do aplikace lékového záznamu může pacient jedním kliknutím nahlížení do něj lékařům a lékárníkům zakázat či omezit. Elektronickým občanským průkazem s čipem již v ČR v současnosti disponuje více než 1 milión občanů a číslo stále roste.
  • pokud občan zatím nemá elektronický občanský průkaz s čipem, může získat přístupové údaje internetové aplikace svého lékového záznamu buď tím, že pošle žádost přes datovou schránku, pokud jí disponuje, nebo tím, že požádá o obdržení přístupových údajů na kterékoliv pobočce CzechPoint, kde po ověření totožnosti CzechPoint vygeneruje žádost a SÚKL pak doporučeně do vlastních rukou domů pošle v obálce přístupové jméno a heslo do internetové aplikace lékového záznamu. A poté již vše může pacient dělat plně elektronicky - kdykoliv zakázat nahlížení do svého lékového záznamu všem lékařům a lékárníkům, nebo omezit nahlížení jen určitým lékařům nebo zpětně povolit nahlížení atd. A kromě toho v této aplikaci samozřejmě nalezne i údaje o svých vlastních receptech a lécích - jaké mu byly předepsány, kdy a kým, a jaké mu byly vydány. A taky zde uvidí, kdo a kdy se do jeho lékového záznamu podíval (pokud nemá nahlížení zakázáno

Teprve pokud pacient nemá a ani nechce si zřídit přístup do internetové aplikace lékového záznamu, teprve v takovém případě je pro něj vhodné použít poslední, záložní způsob, jak projevit nesouhlas s nahlížením do lékového záznamu, a to poslat na SÚKL dopis, s úředně ověřeným podpisem, ve kterém uvede, že si nepřeje, aby kdokoliv nahlížel na jeho lékový záznam.

Ještě jednou děkuji za čas, který věnujete pacientům při hájení jejich zájmů. Destigmatizace onemocnění jako HIV, ale i psychiatrických diagnóz apod., je jednou z priorit MZ. Jsme však přesvědčeni, že kroky, které činíme v oblasti zvyšování kvality a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb a v oblasti elektronizace zdravotnictví, včetně rozvojových funkcionalit systému eRecept (tedy i zavedení lékového záznamu) nejsou v rozporu s politikou destigmatizace. Pacientům neupíráme právo volby, včetně volby o rozsahu informací, které o nich budou zdravotničtí pracovníci mít k dispozici. A věříme, že způsoby, kterými toto právo volby mohou pacienti učinit, jsou dosažitelné pro každého občana ČR.

Děkuji, s pozdravem Filip Vrubel, náměstek ministra

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.