Neuvěřitelné příběhy, jak kvůli HIV ztratili práci

HIV pozitivní lidé jsou vyhazováni z práce a v jednom případě ústrky na pracovišti skončily bohužel sebevraždou… Příběhy mají za cíl upozornit veřejnost na iracionální strach z HIV infekce a změnit tak české společenské klima, které je bohužel plné předsudků. Jedná se o součást několikaměsíční informačně-preventivní kampaně České společnosti AIDS pomoc, o.s. Ta má jednak apelovat v osobní rovině na odpovědné chování ke svému zdraví a zdraví partnerů (více na www.hiv-testovani.cz), ale zejména otevřeně ukázat na ústrky, které HIV pozitivní spoluobčané zažívají v práci, na úřadech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Neuvěřitelné příběhy HIV pozitivních zdokumentovala a zfilmovala Česká společnost AIDS pomoc, o.s. Opravdu se dějí ve 21. století a skutečně v Česku, které je členem Evropské unie a chce patřit mezi nejvyspělejší země. Téměř všechny příběhy mají společný základ. Zcela zbytečný strach z HIV infekce. V práci se totiž za normálních okolností nikdo HIV nakazit nemůže. Tedy pokud v pracovní době nebude mít nechráněný sex, injekčně užívat drogy nebo provádět transfúzi krve.

Příběhy najdete v kinoautomatu na webové adrese www.hiv-prace.cz. V krátkých dvou až tříminutových spotech se seznámíte, co všechno se děje, a s jakým nepochopením a mýty HIV pozitivní spoluobčané bojují. U Pavla HIV infekci prozradil nezákonný únik informací z personálního oddělení (z neschopenky) a následovala výpověď. Zároveň vedoucí poslal kolegům email, kde je vyzval k prokázání, že jsou HIV negativní, jinak budou také propuštěni. Dějí se však ještě mnohem horší věci, které v jednom případě skončily dokonce sebevraždou stavebního dělníka. Všechny příběhy jsou doplněny krátkými komentáři právníků, personalistů a lékařů nebo policie. K dispozici jsou i vzdělávací animace, které jednoduchou obrazovou a zvukovou formou boří mýty a nedorozumění.

Součástí webu www.hiv-prace.cz je i databanka informací pro zaměstnavatele, úředníky i kolegy v práci. Najdou zde praktické rady a informace, jak se v této problematice orientovat a jak řešit různé situace, které mohou na pracovišti vzniknout. Pokud potřebují detailněji poradit, je k dispozici i bezplatná telefonní poradenská linka 800 550 540, která je v provozu během běžné pracovní doby. Aktivity jsou součástí projektu, který podpořila Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a zaměstnanost a také aktivit „Nebojme se HIV pozitivních“, které v rámci střední Evropy podpořil Mezinárodní visegradský fond.

Poslední významná celostátní kampaň v oblasti prevence HIV proběhla v 90. letech minulého století. Česká společnost AIDS pomoc, o.s. je nezisková organizace a bez významné podpory soukromých společností (působících v reklamě, marketingu a zaměstnávání lidí) a také 20 českých a moravských magistrátů a jimi vlastněných dopravních podniků, by nebyla schopna tuto kampaň zrealizovat. Velmi si vážíme spolupráce soukromých subjektů, jakými jsou kina, místní TV stanice apod., které nám bez zisku pomáhají s osvětou.

Obrázek č. 138

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 155
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.