Nová duální CAR T buněčná imunoterapie: Léčba cílí na skrytá místa s HIV (rezervoáry)

Nedávná studie publikovaná v časopise Nature Medicine, vedená profesorem Allenem z Harvard Medical School (HMS) a skupinou vedoucích z Ragon Institutu z MGH, MIT a Harvardu společně s profesorem Jimem Rileym z University of Pensylvania, popisuje novou duální CAR T imunoterapii, která může pomoci v boji s infekcí HIV. Prvními autory článku jsou Colby Maldini, absolvent University of Pensylvania, a Daniel Cleirborne, Ph.D., výzkumný pracovník z Ragon Institutu.

"Tato studie zdůrazňuje, jak relativně přímočará změna způsobu, kterým jsou T buňky připraveny, může vést k dramatickým změnám v jejich síle a trvanlivosti,“ řekl Riley. „Tento objev má významné dopady pro užívání upravených T buněk v boji proti HIV i rakovině.“

V globále má HIV epidemie dopad na více než 35 milionů lidí po celém světě. Antiretrovirová terapie (ART) je denní léčbou, která může infekci HIV kontrolovat, ale ne vyléčit. Nicméně přístup a celoživotní řádné dodržování každodenního režimu představuje významnou překážku pro mnoho osob žijících s HIV. Hlavní překážkou ve vyléčení infekce HIV jsou rezervoáry, kopie HIV ukryté v genomu infikovaných buněk. Pokud je ART léčba pozastavena, je virus schopen urychleně vytvořit nové kopie sebe sama, což nakonec vede k rozvoji AIDS.

CAR T buňky jsou účinnou imunoterapií aktuálně využívanou v léčbě rakoviny, při které jsou pacientovy vlastní T buňky upraveny, aby produkovaly Chimerní Antigenní Receptory (CARs). Tyto CARs reprogramují T buňky tak, aby rozpoznaly a eliminiovaly specifickou chorobu nebo infikované buňky, jako jsou rakovinné buňky, nebo potenciálně buňky infikované HIV.

Allenova a Rileyho výzkumné skupiny společně navrhly nové HIV-specifické CAR T buňky. Potřebovali navrhnout takové CAR T buňky, které by zacílily a rychle odstranily buňky infikované HIV, přežily a rozmnožily se v těle, a odolaly samotné infekci HIV, poněvadž primárním cílem HIV jsou ty samé T buňky. „Postupně jsme řešili všechny přicházející komplikace, až jsme vyvinuli ochranné duální CAR T buňky, které poskytovaly silnou, dlouhotrvající odpověď vůči infekci HIV, zatímco byly odolné vůči samotnému viru,“ uvedl Allen.

Tyto nové duální CAR T buňky, vznikly splynutím dvou CARs do jedné T buňky. Každý CAR obsahoval CD4 protein, který umožňoval zacílení buněk infikovaných HIV a společnou stimulační složku, která zasílala CAR T buňkám signál k posílení imunitních funkcí.

Protože HIV často infikuje T buňky, přidali také protein zvaný C34-CXCR4, který brání HIV k uchycení a poté infikování buňky. Výsledná CAR T buňka měla dlouhou životnost, rozmnožovala se jako odpověď na infekci HIV, efektivně zabíjela infikované buňky a byla částečně rezistentní vůči infekci HIV.

Když vědci vložili duální CAR T buňky do myší infikovaných HIV, tým pozoroval menší množení HIV a méně infikovaných buněk, než u neléčených zvířat. Viděli také snížené množství viru a udržení CD4+ T buněk v krvi těchto zvířat. Když navíc duální CAR T kombinovali s ART u infikovaných myší, virus byl potlačen rychleji, což vedlo k menším virovým rezervoárům, než u myší pouze na ART.

„Schopností těchto duálních CAR T buněk je redukce HIV zátěže v rozmanitých tkáních a buněčných typech, zahrnujících paměťové T CD4+ buňky s dlouhou životností, věříme, že podporují tento přístup využití CAR T buněčné terapie jako nového nástroje k zacílení rezervoárů HIV směrem k funkčnímu vyléčení HIV,“ řekl Allen.

Zkráceno a přeloženo z: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200831154350.htmlPřipravila Veronika

Slovníček
antigen – látka (většinou cizorodá – např. součást viru nebo bakterie), která navozuje vytvoření protilátek jako odpovědi imunitního systému
receptor – „přijímač“; místo na povrchu buňky nebo v buňce, kam se váží další látky, které pak spouštějí řadu navazujících reakcí
chimerický – složený z několika geneticky odlišných buněk
T buňky – neboli T-lymfocyty jsou součástí imunitního systému a jsou podstatou získané buněčné imunity; jejich součástí jsou buňky s CD4+ – hlavní cíl viru HIV

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 177
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.