Nová publikace: ZDRAVÍ S HIV - Chce to změnu?

Se začátkem nového roku se nabízí nová předsevzetí. Pokud byste letos rádi zhubli, přestali kouřit, začali se více hýbat, určitě věnujte svou pozornost nové informační brožurce „Zdraví s HIV“, kterou naleznete jako přílohu časopisu Pozitivně! a samostatně také v AIDS centrech nebo elektronicky na webu.

Na našem výsledném zdravotním stavu se podílí velké množství faktorů, vzniku řady nemocí však můžeme předejít udržováním zdravého životního stylu, který zahrnuje stravování, pohybovou aktivnost, užívání návykových látek, psychickou pohodu i sexuální chování. Nová brožurka se zaměřuje na všechny tyto okruhy z pohledu HIV pozitivního. Uvádí je do souvislostí s HIV infekcí a nabízí jednoduchý přehled základních informací a doporučení o zdravém životním stylu včetně praktických rad.

Autory brožury by zajímalo, jak jste na tom se životním stylem Vy sami, a velice uvítají několik základních informací prostřednictvím anonymního elektronického dotazníku, který naleznete na zde. Předem děkují všem za poctivé vyplnění a šíření dál. Na závěr zbývá popřát dostatek nápaditosti při Vaší cestě za zdravým životním stylem. Nenechte se odradit dřívějšími neúspěšnými pokusy o změnu – zkuste je spíš vnímat jako zkušenost, ze které se můžete poučit. A nezapomeňte, že klíč ke změně a lepšímu zdraví držíte ve svých rukách především Vy.

MUDr. Veronika Šikolová

Obrázek č. 138
Obrázek č. 150

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.