Nový dvousložkový lék je schválený v EU

S přibližně 25 000 nově diagnostikovanými v Evropě každý rok a skutečností, že dnes je onemocnění HIV považováno za chronický stav vyžadující celoživotní antiretrovirovou léčbu, je stále důležitější poskytnout inovativní možnosti léčby. Dosud byly po mnoho let standardem péče o léčené HIV pozitivní pacienty v Evropě třísložkové léky. Nový dvousložkový lék posiluje portfolio inovativních léčebných přístupů pro HIV pozitivní komunitu. Tato léčba umožňuje jedincům užívat dvousložkový lék v jedné pilulce, přičemž vychází z prokázaných účinků. Cílem je snížit množství HIV léků, které pacienti za celý život spolykají.

Evropská komise na začátku léta udělila rozhodnutí o registraci léku (dolutegravir/lamivudine) pro léčbu infekce HIV-1 u dospělých a dospívajících starších 12 let s hmotností nejméně 40 kg a bez známé rezistence na třídu inhibitorů integrázy nebo lamivudinu. Nový dvousložkový lék pro léčbu HIV má obdobnou účinnost jako třísložkové léky. Ukázala to studie trvající 48 týdnů. V průběhu studie nebyl zaznamenán jediný případ rezistence proti léčbě.

Registraci nového léku podporovaly údaje z globálních studií GEMINI 1 a 2, které zahrnovaly více než 1400 dospělých infikovaných HIV-1. V těchto studiích prokázal dolutegravir (DTG) + lamivudin (3TC) účinnost na základě plazmatické HIV-1 RNA < 50 kopií/ml, což je standartní hranice detekovatelnosti viru HIV ve 48. týdnu (ve srovnání s léčbou třísložkovými léky dolutegraviru a dvou inhibitorů reverzní transkriptázy - NRTI, tenofovir-disoproxyl-fumarát/emtricitabin TDF/FDC).

Výsledky bezpečnosti pro dolutegravir + lamivudin pozorované ve studii GEMINI 1 a 2 byly v souladu s označením produktu. Reálně u čtyř pacientů v obou skupinách se vyskytly závažné nežádoucí účinky v důsledku užívání léků. Celkem u 31 pacientů byly zaznamenány natolik závažné nežádoucí účinky, že vedly k přerušení léčby. Patřily k nim bolesti hlavy, průjem, nevolnost, nespavost a únava. U žádného pacienta, u kterého došlo k virologickému selhání v obou léčebných skupinách, nebyla vyvinuta rezistence na léčbu až do 48. týdne.
Zdroj: www.eatg.org/news/viiv-healthcare-receives-eu-marketing-authorisation-for-dovato/Přeložila Alena, upravil Jirka

Obrázek č. 138
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

Obrázek č. 166
obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.