Nový výzkum ukazuje možné zacílení léků proti HIV

Člověk má ohromný mnohovrstevnatý obranný systém, který nás chrání před virovými infekcemi. Lepší pochopení tohoto obranného systému a triků, které viry užívají k jeho obejití, mohou otevřít nové cesty pro léčbu virových infekcí a dalších možných nemocí.

Například lidský protein SAMHD1 brání množení HIV a dalších virů vyčerpáním deoxynukleotidů – stavebních kamenů potřebných k množení virového genomu (pozn. genom je soubor veškeré genetické informace organizmu). Dlouho zůstávalo záhadou, zda a jak je tento protein aktivován v odpovědi na infekci.

Nyní výzkumníci z Health Science Center Texaské univerzity v San Antoniu (UT Health San Antonio) objevili, že SAMHD1 rozpoznává jedinečný molekulární vzorec nukleových kyselin. Tento vzorec zvaný „fosforothiace“ může fungovat jako signál k akci. Je to jako stráž navrchu palácové zdi, která v dálce vidí útočnou skupinu a svolává oddíl do bojového postavení.

Pochopení mechanismu aktivace SAMHD1 může být krokem vpřed v boji proti HIV/AIDS.

„Pokud bychom byli schopni zvýšit aktivitu SAMHD1 užitím specifického léku, mohlo by to mít potenciálně anti-HIV účinek“ říká Corey H. Yu, PhD., postdokrand laboratoře Dmitriho Ivanova, PhD., v UT Health San Antonio.

Dnešní antivirotika se zaměřují na virové proteiny. Kdyby navíc léčba mohla aktivovat sílu našeho existujícího obranného systému proti viru s cílem pomoci ho vyloučit z těla, mohlo by to změnit pravidla hry.

„Je to jiný způsob, jak se dívat na antiretrovirové léky,“ uvádí Dr. Yu. „Chceme vědět, jestli můžeme zkusit zacílit na protein, abychom, doufejme, posílili aktivitu proti HIV.“

Přeloženo z https://www.news-medical.net/news/20210211/New-research-yields-potential-drug-target-against-HIV.aspx.

Připravila Veronika

Obrázek č. 138
Podcast Život plus
Obrázek č. 184
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с ROBERT, robert.hejzak@aids-pomoc.cz, 00420 724 032 678. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.