Opětovné infekce hepatitidou C u osob žijících s HIV v Evropě poklesly

Studie EuroSIDA publikovaná v žurnálu HIV Medicine uvádí, že u osob žijících s HIV v Evropě od zavedení přímo působících antivirotik poklesla úroveň opětovných infekcí (reinfekcí) hepatitidou C.

Lidé, kteří jsou vyléčeni z hepatitidy C prostřednictvím léčby na základě interferonu nebo přímo působícími antivirotiky nezískávají imunitu proti případné další infekci. Sdílení injekčního vybavení nebo anální sex bez kondomu může vést k opakované infekci a studie uváděly za určitých podmínek vysoké úrovně opakovaných infekcí. Většina těchto zjištění pocházela ze studií u gayů a bisexuálních mužů v západní Evropě a Severní Americe. Uváděné opětovné infekce u osob, které injekčně užívají drogy, byly mnohem nižší. O reinfekcích ve východní Evropě je toho zatím známo málo.

Ke zjištění úrovně reinfekcí hepatitidou C u osob s HIV, a zda se tato úroveň mění, se výzkumníci ze studie EuroSIDA zaměřili na osoby, které byly z hepatitidy C vyléčeny, a které měly alespoň jeden výsledek RNA testu na hepatitidu C během dvou let poté, co dosáhly a udržely si virologickou odpověď. Studie EuroSIDA zahrnuje přibližně 23 000 osob s HIV v 35 zemích Evropského regionu, Izraeli a Argentině. Z těchto osob bylo 6 915 testováno s pozitivním výsledkem na RNA test hepatitidy C a 1 022 bylo vyléčeno z hepatitidy C, byly alespoň dva roky ve sledování a během této doby byly testovány RNA testem na hepatitidu C.

Převážná část zkoumané populace byla tvořena zejména muži (78 %) s mediánem 50 let věku. Lehce nad polovinu (52 %) se nakazilo hepatitidou C prostřednictvím injekčního užívání drog. Devatenáct procent bylo vyléčeno z hepatitidy C před rokem 2014, 91 % interferonem. Dvacet jedna procent bylo vyléčeno interferonem v roce 2014 nebo později a zbytek (60 %) byl vyléčen přímo působícími antivirotiky v roce 2014 nebo později.

V průběhu dvouletého sledování se 75 osob znovu infikovalo hepatitidou C. Třicet jedna z těchto reinfekcí se objevila před rokem 2014, 18 u osob léčených interferonem v roce 2014 nebo později a 26 u osob léčených přímo působícími antivirotiky v roce 2014 a později. Nejvyšší míra reinfekcí byla ve skupině před rokem 2014 (18 %) a nejnižší ve skupině přímo působících antivirotik (4 %).

Zatímco více než polovina z léčených před rokem 2014 injekčně užívala drogy, což bylo jejich riziko přenosu HIV (58 %), podíl injekčního užívání drog jako rizikového faktoru přenosu se od roku 2014 významně snížil. Medián doby od pozitivního RNA testu na hepatitidu C po vyléčení byl 8 měsíců a v průběhu času se neměnil. Ve srovnání s osobami léčenými před rokem 2014 bylo riziko reinfekce přibližně o 80 % nižší u osob léčených přímo působícími antivirotiky v roce 2014 nebo později.

Výzkumníci říkají, že možným vysvětlením sníženého rizika opětovné infekce po roce 2014 je širší dostupnost léčby, její podstoupení a výsledný vliv na výskyt hepatitidy C. Snížení počtu osob s hepatitidou C by mohlo vést ke snížení pravděpodobnosti nákazy hepatitidou C.

Studie nemůže ukázat, jestli je riziko reinfekce vyšší v jedné nebo jiné skupině, protože zatím nejsou dostupná aktualizovaná dat o injekčním užíváním drog.

Zkráceno a přeloženo z: http://www.infohep.org/Re-infection-with-hepatitis-C-has-fallen-among-people-with-HIV-in-Europe/page/3550566/
Připravila Veronika

Obrázek č. 210
Obrázek č. 206
Podcast Život plus
Obrázek č. 169

Pomoc s léky pro pacienty

Pokud jste se ocitli v zahraničí v karanténě a/nebo se nemůžete dostat zpět do Česka a docházejí vám vaše antiretrovirové léky, kontaktuje prosím přes tento portál asociaci LIFE4ME.PLUS, která prostřednictvím národních pacientských organizací koordinuje po celém světe krizové dodávky HIV léčiv https://life4me.plus/en/.


If you find yourself in quarantine in the Czech Republic, cannot leave the country and are running out of antiretroviral therapy, or if you have problems receiving delivery of medication due to COVID-19, please contact DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544, +420 725 960 300. We will help you to find a solution.


Если Вы оказались в Чешской Республике в условиях карантина, и у Вас заканчивается запас антиретровирусной терапии, или если Вы столкнулись с проблемами в выдаче лекарств из-за COVID-19, пожалуйста, свяжитесь с DMYTRO, dmytro.skirhiko@aids-pomoc.cz, +420 720 956 544 чи +420 725 960 300. Мы поможем вам найти решение.

obrazek PrEPPoint

PODPOŘTE NÁS

 

Kampaň podpory pro zaměstnance žijící s HIV

Obrázek č. 172

#workingpositively

Potřebujete právní pomoc?

Pokud jste se setkal/a s diskriminací nebo se pouze potřebujete poradit, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: pravnik@aids-pomoc.cz. Náš právník (příp. sociální pracovnice) Vám poskytnou potřebné informace nebo pomoc pro řešení Vaší situace. Všichni naši pracovníci jsou povinni dodržovat mlčenlivost, a proto se nemusíte bát o odhalení Vaší HIV pozitivity. Pro kontakt můžete využít i naše bezplatné telefonní linky.

Obrázek č. 186
Obrázek č. 145
Obrázek č. 53

podporuje sociální službu azylový Dům světla pro HIV+ lidi bez domova

Obrázek č. 55

přispívá na provoz azylového Domu světla, testování a preventivní činnost

Obrázek č. 51

v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS částečně financuje naše preventivní aktivity a testování

Podpořeno Hlavním městem Praha a Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím dotací projektů zaměřených na prevenci HIV/AIDS.